KL: Naukowcy z Lublina wydłużyli pracę samochodu elektrycznego bez ładowania

6 kwietnia 2017, 06:15 Alert

Jak poinformował „Kurier Lubelski”, naukowcy z Politechniki Lubelskiej z zespołu badawczego kierowanego przez prof. Wojciecha Jarzynę opracowali rozwiązanie, dzięki któremu pojazdy elektryczne będą mogły jeździć dłużej bez ładowania, ale z włączoną klimatyzacją.

– Średni pobór energii autobusu elektrycznego wynosi 18 kilowatogodzin na kilometr, a dodatkowych 12 kWh/km pojazd potrzebuje na chłodzenie. Włączenie klimatyzacji powoduje więc, że autobus elektryczny może przejechać bez ładowania baterii o 40 proc. krótszy dystans – powiedział cytowany przez „Kurier Lubelski” mgr inż. Dariusz Zieliński, doktorant w Katedrze Napędów i Maszyn Elektrycznych Politechniki Lubelskiej.

– Stworzyliśmy zasobnik, pozwalający na akumulowanie ciepła bądź chłodu. Za pomocą znajdujących się w nim związków chemicznych, gromadzi on energię termiczną, którą wykorzystuje się potem do ogrzewania lub chłodzenia pojazdu, bez wykorzystywania do tego baterii. Nasz zasobnik nie ulega procesom starzeniowym tak, jak baterie litowo-jonowe. Nie trzeba też dbać o utrzymanie określonej temperatury pracy albo o stopień naładowania – warunków koniecznych, aby baterie pozostawały w dobrej kondycji technicznej. Pomysł jest taki, żeby wyeliminować z pojazdów 30 procent baterii litowo-jonowych, a w to miejsce montować nasze zasobniki chłodu – tłumaczy dalej „Kurierowi” Dariusz Zieliński.

Za swój wynalazek naukowcy z Politechniki Lubelskiej otrzymali srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości „Geneva Inventions”.

Kurier Lubelski/CIRE.PL