Klimat dzieli niemieckich polityków

19 września 2019, 16:15 Alert
Bundestag Government Buildings Reichstag Berlin
Bundestag. Fot. Max Pixels

Rządząca w Niemczech koalicja CDU/SCU i SPD zamierza przeprowadzić rozmowy, które pozwolą wypracować stanowisko w sprawie polityki klimatycznej. Na razie więcej jest różnic, niż punktów wspólnych.

Projekt planu działań w obszarze klimatu do 2030 roku sugeruje, że koalicjanci nie podjęli decyzji w sprawie nałożenia podatku CO2 na transport oraz mieszkalnictwo. W tekście datowanym na 16 września, do którego dotarł Clean Energy Wire, nie ma również zgody co do wyznaczenia celu osiągnięcia przez Niemcy neutralności klimatycznej w 2050 roku i wprowadzenia odpowiednich przepisów, które uczyniłyby cele polityki klimatycznej prawnie wiążącymi.

Według założeń, do 20 września koalicja rządowa, na której czele stoi Angela Merkel, ma przygotować plan działań na rzecz klimatu. Trzy dni później w Nowym Jorku ma się odbyć szczyt klimatyczny pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Clean Energy Wire zauważa, że po przedłużającym się boomie na energetykę odnawialną widać wyhamowanie polityki Energiewende. Emisje CO2 pozostają na zbyt wysokim poziomie, aby osiągnąć cele klimatyczne, spowolnienie ekspansji OZE oraz inicjowanie zmian w takich sektorach jak transport okazały się zbyt trudne. Kanclerz Merkel powołała tzw. gabinet klimatyczny, w którego skład weszli ministrowie odpowiedzialni za kluczowe obszary polityki klimatycznej. Zespół miał przygotować propozycję rozwiązań umożliwiających osiągnięcie celów klimatycznych założonych na 2030 rok.

Aby osiągnąć cel redukcji emisji CO2 o 55 procent do 2030 roku, niemieckie emisje muszą spaść o 300 mln ton w porównaniu z 2018 rokiem. Projekt planu działań w obszarze klimatu zakłada środki o potencjale do redukcji emisji CO2 jedynie o ok. 120 mln ton.

W projekcie wymieniono dodatkowe środki, dla których trudno oszacować potencjał redukcji gazów cieplarnianych, zrównoważone finansowanie i działania edukacyjne przy kształtowaniu zachowań przyjaznych dla klimatu.

Clean Energy Wire/Piotr Stępiński

Niemcy chcą przyspieszyć działania na rzecz klimatu