Kloc: Co dalej z uprawnieniami do emisji CO2?

7 września 2022, 07:20 Energetyka

W priorytetowym trybie skierowałam do Komisji Europejskiej pytanie, czy zamierza podjąć jakieś działania w sprawie reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla? Czy Bruksela nie widzi, że ceny energii paraliżują gospodarkę i wpędzają ludzi w ubóstwo energetyczne? – pisze Izabela Kloc, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Budynek Komisji Europejskiej fot. BiznesAlert.pl
Budynek Komisji Europejskiej fot. BiznesAlert.pl

Interpelacja

Ceny energii paraliżują europejską gospodarkę i zagrażają europejskim gospodarstwom domowym. Przewodnicząca Komisji Europejskiej obiecała przedstawić listę rozwiązań w swoim przemówieniu o stanie Unii 14 września, mimo że zjawisko to występuje od prawie roku. Jednym z elementów powodujących wzrost cen jest bezprecedensowa podwyżka cen uprawnień w ramach systemu ETS.

Dlatego chciałabym zadać Komisji następujące pytania wymagające pilnej i precyzyjnej odpowiedz:

Czy Komisja zamierza podjąć oczekiwaną przez wielu przywódców Państw Członkowskich reformę systemu ETS zmierzającą do ustanowienia maksymalnej ceny emisji w okresie kryzysu energetycznego?

Czy Komisja posiada szacunki dotyczące długoterminowego wpływu na MŚP i duże gałęzie przemysłu w przypadku, gdy cena pozwoleń w ramach ETS osiągnęłaby poziom 150-200 euro?

izabelakloc.pl

Polska nie odsłania kart przed szczytem Unii. Mówi tylko o reformie polityki klimatycznej