Kłossowski: Rynek mocy da pewność inwestycji w nowe bloki

4 lipca 2016, 13:05 Energetyka
energia kabel pylon energetyka

Podczas konferencji pt. Rynek mocy – projekt rozwiązań funkcjonalnych, która odbyła się w Ministerstwie Energii RP, szef resortu Krzysztof Tchórzewski przedstawił założenia polskiej propozycji w tym zakresie. Spotkanie miało otworzyć proces konsultacji projektu. W konferencji udział wzięli m.in. Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski, prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Eryk Kłossowski, a także przedstawiciele innych resortów i branży.

Według Polskich Sieci Elektroenergetycznych w okolicach 2022 roku wytwórcy energii w Polsce przestaną zapewniać ilość energii wystarczającą dla zaspokojenia potrzeb systemu. Z tego względu konieczne jest stworzenie mechanizmu wsparcia dla modernizacji i budowy nowych mocy.

– Dopóki nie opanujemy efektywnego magazynowania energii, potrzebujemy inwestycji w stabilne moce wytwórcze, co wymaga stworzenia rynku mocy. Przy aktualnej erozji marż na hurtowym rynku energii. Pomoc publiczna dla OZE zaburza zasady cenotwórstwa na rynku hurtowym. Małe zróżniocwanie rynku energetycznego sprawia, że nie ma rzeczywistej konkurencji na rynku energii. Niskie ceny energii nie dają zachęty do inwestycji – ocenił prezes PSE Eryk Kłossowski.

– Rynek mocy pozwala na uzyskanie pewności przez inwestora, a także po stronie instytucji gwarantującej finansowanie – powiedział Kłossowski.Zdaniem PSE rynek dwutowarowy spowoduje, że przychody jednostek wytwórczych staną się bardziej przewidywalne, niezależnie od rozwoju niesterownych OZE. Obniży to premię za ryzyko i koszt kapitału.