KOBIZE: Prawo klimatyczne może zmusić Polskę do szybszego odejścia od węgla

6 marca 2020, 09:00 Alert
PEP 2040
Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Fot. Wojciech Jakóbik/BiznesAlert.pl

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Energią (KOBIZE) przygotował analizę w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL poświęconą wpływowi ewentualnego przyspieszenia polityki klimatycznej na Polskę. Oznaczałoby ono dodatkowe koszty dla całej Unii Europejskiej i konieczność szybszego odchodzenia od węgla w Polsce.

Projekt prawa klimatycznego przedstawiony przez Komisję Europejską zakłada, że zaproponuje ona krajom członkowskim podniesienie celu redukcji emisji CO2 z obecnych 40 procent do 2030 roku do 50-55 procent. Taki wzrost oznaczałby podniesienie ceny uprawnień do emisji w systemie handlu emisjami EU ETS, przekładając się na wzrost obciążeń dla energetyki.

KOBIZE wyliczył, że podniesienie celu redukcyjnego do 50 procent spowodowałoby wzrost ceny oprawnień do 34 euro za tonę w 2025 roku i 52 euro w 2030 roku. Podwyżka do 55 procent oznaczałaby wzrost kosztu uprawnień do 41 euro za tonę w 2025 roku i 76 euro za tonę do 2030 roku. W zależności od podwyżki koszt zakupów uprawnień na terenie Unii Europejskiej objętych EU ETS wzrósłby o 10-18 mld euro. Podwyżka oznaczałaby także, że do systemu nie trafiłyby żadne nowe uprawnienia z aukcji oraz bezpłatne uprawnienia dla sektora przemysłowego, a zatem budżety państw członkowskich nie mogłyby już zarabiać na handlu tymi dokumentami. Natomiast wprowadzenie wyższego celu redukcji doprowadziłoby do zamierzonego spadku wykorzystania paliw kopalnych przy wytwarzaniu energii o odpowiednio 18 i 30 procent.

Polska czerpiąca 79 procent energii z węgla musiałaby znacznie zredukować użycie wszystkich paliw kopalnych. Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku zakłada 60-procentowy udział tego paliwa w miksie energetycznym w 2040 roku. – Proces ten musiałby przebiegać w bardzo krótkim czasie ze względu na drastyczny wzrost cen CO2. Z technicznego, ekonomicznego i społecznego punktu widzenia nie jest to po prostu możliwe – stwierdził Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej.

Podniesienie celów redukcyjnych w sektorze non-ETS, a więc w przypadku Polski głównie transportu, spalania paliw w sektorze komunalnym i rolnictwie, będzie oznaczało konieczność szybkich zmian, między innymi poprzez rozwój elektromobilności.

KOBIZE/Wojciech Jakóbik

Dąbrowski: Prawo klimatyczne to szybkie odejście od węgla. Jest niemożliwe