Rz: Opóźnienie ustawy o wsparciu kogeneracji

14 czerwca 2018, 06:30 Alert

Na temat wydłużających się prac na ustawą, która ma wprowadzić nowy system wsparcia dla kogeneracji pisze “Rzeczpospolita”.

Elektrociepłownia Łagisza. Fot: Tauron

Ograniczenie w ustawie

Z informacji uzyskanych przez dziennik w odpowiedzialnym za przygotowanie nowego systemu wsparcia dla kogeneracji ministerstwie energii wynika, że w maju zakończył się proces uzgodnień międzyresortowych i społecznych i obecnie trwa analiza uwag, a jednocześnie prowadzone są rozmowy z Komisją Europejską na temat notyfikacji nowych przepisów.

Jednak jak zwraca uwagę “Rz” projekt, który był konsultowany zawiera bardzo istotne ograniczenie dla uzyskania wsparcia przez elektrociepłownie przemysłowe i to może być powodem przedłużających się prac na ustawą. Zgodnie ustawą w kształcie w jakim trafiła ona do konsultacji elektrociepłownie przemysłowe, aby uzyskać wsparcie musiałby się wykazać wskaźnikiem ciepła przekazanego do sieci ciepłowniczej na poziomie 70 proc.

Wstrzymanie produkcji?

Według cytowanego przez “Rzeczpospolitą” prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Macieja Bando osiągnięcie przez elektrociepłownie takiego wskaźnika będzie bardzo trudne. Jednocześnie wyraża on obawy, czy w sytuacji braku nowego systemu wsparcia cześć elektrociepłowni nie wstrzyma produkcji.

Zaniepokojenie przedłużającymi pracami oraz brakiem informacji o rezultacie konsultacji projektu ustawy wyraża w “Rz” też prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie Jacek Szymczak. Według niego, w sytuacji gdy miałoby się nie udać doprowadzić do notyfikacji nowego systemy wsparcia przed początkiem przyszłego roku, należy wziąć pod uwagę przedłużenie obecnie funkcjonującego mechanizmu.

Rzeczpospolita/CIRE.PL