Kolejne aukcje OZE odbędą się w dniach 2-10 grudnia

25 października 2021, 18:15 Alert
URE
Siedziba URE / fot. Piotr Stępiński, BiznesAlert.pl

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) ogłosił harmonogram kolejnych w tym roku aukcji na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych (OZE), które odbędą się w dniach 2-10 grudnia br., podał Urząd.

– System aukcyjny okazał się bardzo efektywnym narzędziem wspierania wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Rezultaty jego stosowania przekładają się na realizację realnej infrastruktury wytwórczej po najniższym możliwym koszcie. W wyniku przeprowadzonych dotychczas aukcji wsparciem objęto blisko 4 tys. instalacji OZE, kontraktując wytwarzaną w nich energię elektryczną na kwotę ponad 59 mld zł. Zdecydowana większość wsparcia – bo blisko 58 mld zł – trafiła do instalacji projektowanych. W tegorocznych aukcjach przeprowadzanych w maju i czerwcu rozdysponowaliśmy 8,5 mld zł, w grudniowych do rozdysponowania jest ponad 8,6 mld zł – powiedział prezes URE Rafał Gawin, cytowany w komunikacie.

W myśl uzgodnionego z Ministerstwem Klimatu i Środowiska harmonogramu pierwsze dwie aukcje – dla hybrydowych instalacji OZE – odbędą się 2 i 3 grudnia br. Dwie kolejne aukcje – 7 i 9 grudnia – przeznaczone będą dla instalacji wiatrowych na lądzie i technologii fotowoltaicznych (także dwa koszyki: dla instalacji poniżej i powyżej 1 MW). W ostatniej, piątej aukcji będą mogły wziąć udział m.in. źródła wodne oraz geotermalne. Ogłoszenie każdej z sesji aukcji – zgodnie z wymogami ustawy o odnawialnych źródłach energii – zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej URE jeszcze w tym tygodniu.

– Grudniowe aukcje zostaną przeprowadzone zgodnie z ustalonym przez prezesa URE i zatwierdzonym przez ministra klimatu regulaminem aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE. Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji aukcji, jak np. tryb składania ofert, przebieg i sposób rozstrzygnięcia aukcji, warunki przetwarzania danych dotyczących uczestników aukcji, wymagania techniczne dotyczące dostępu do internetowej platformy aukcyjnej, sposób zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości przebiegu aukcji, ale także ewentualne warunki zawieszenia dostępu do Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA) – czytamy dalej.

Parametry aukcji przewidzianych do przeprowadzenia w 2021 roku określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 roku.

Pierwszą turę tegorocznych aukcji prezes URE przeprowadził w maju i czerwcu. Do sprzedaży w ramach ośmiu aukcji przeznaczono wtedy nieco ponad 68 TWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o łącznej wartości blisko 24 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano łącznie blisko 37 TWh (54%) wolumenu energii o łącznej wartości ponad 8,5 mld zł (36 procent).

Urząd Regulacji Energetyki/ISB News/Michał Perzyński