Kolejne otwarcie ofert na mazowiecką S8

26 października 2015, 14:30 Alert

(GDDKiA)

Otwarto oferty cenowe w przetargu na budowę ponad 9-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S8, od obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej do granicy województw: mazowieckiego i podlaskiego. Wpłynęło 8 ofert, a najniższą cenę – 248,9 miliona złotych – zaoferowała firma POLAQA Sp. z o.o. Najdroższą ofertę złożyła firma PORR Polska Infrastructure S.A. – 279,1 mln zł. Wszyscy oferenci zadeklarowali najkrótszy czas realizacji – 22 miesiące i maksymalną gwarancję – 10 lat.

To już drugi odcinek mazowieckiej S8 dla którego wyłaniany jest właśnie wykonawca robót budowlanych – 21 października miało miejsce otwarcie ofert dla 13-kilomterowego odcinka S8 od Wyszkowa do planowanego węzła „Poręba”. Białostocki Oddział GDDKiA, planuje w niedługim czasie otwarcie ofert w przetargu na ostatni z mazowieckich odcinków S8 od węzła Poręba do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej.

W pierwszych miesiącach przyszłego roku planowane jest podpisanie umowy z wykonawcami trzech odcinków mazowieckiej części S8. Tym samym wiosną 2016 roku ruszą roboty budowlane na długości 38,5 km, a razem z podlaskimi odcinkami S8, gdzie intensywne prace już trwają – w budowie będą 83 kilometry drogi ekspresowej S8 od Wyszkowa do Jeżewa.