Komisja Energii i Skarbu Państwa przyjęła nowelizację ustawy terminalowej w pierwszym czytaniu

17 lipca 2019, 10:00 Alert
komisja
Posiedzenie sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa / fot. Piotr Stępiński, BiznesAlert.pl

Sejmowa Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa w pierwszym czytaniu przyjęła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tzw. ustawa terminalowa). Projekt został skierowany do dalszych prac w Parlamencie.

Za przyjęciem projektu ustawy głosowało 16 posłów, przy 4 głosach sprzeciwu. Jako sprawozdawcę wybrano Ewę Malik, posłankę Prawa i Sprawiedliwości.

Celem nowelizacji tzw. ustawy terminalowej jest ułatwienie budowy kluczowej infrastruktury dystrybucyjnej, która umożliwi dostawę paliw gazowych z terminalu LNG w Świnoujściu do jak największej grupy odbiorców końcowych. Nowymi regulacjami mają zostać objęte największe gazociągi dystrybucyjne. Chodzi o dziewięć gazociągów: Konopki-Ełk-Mrągowo, Bytów-Chojnice, Dworzysko-Chojnice, Kolnik-Elbląg, Tulce-Nekla, Witkowo-Września, Łyszkowice-Koluszki-Brzeziny-Łódź i Kalisz-Sieradz-Meszcze oraz połączenie sieci dystrybucyjnej z przesyłową w Zambrowie, wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi. Ponadto, przepisami ma zostać objęta budowa przyłącza gazowego do Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie oraz Ciepłowni Kawęczyn wraz z infrastrukturą niezbędną do obsługi na terenie województwa mazowieckiego.

– Ustawy, proponowane w nowelizacji, mają na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego tych projektów, których realizacja prowadzi na efektywne i zwiększone wykorzystanie terminalu LNG w Świnoujściu. Obecny katalog inwestycji towarzyszących terminalowi zawiera głównie te dotyczące sieci przesyłowych realizowanych przez Gaz-System, PGNiG oraz Polskie LNG. Efektywny system przesyłu gazu zależy nie tylko od sieci przesyłowych, ale również dystrybucyjnych, które stanowią element bezpośredniego połączenia między terminalem a odbiorcami końcowymi. Uwzględnienie inwestycji realizowanych przez Polską Spółką Gazownictwa przyczyni się do stworzenia funkcjonalnego systemu dystrybucyjnego gazowego – w pełni zintegrowanego z systemem przesyłowym – stwierdził Tomasz Dąbrowski, wiceminister energii.

Zaznaczył, że brak wprowadzenia proponowanych zmian i inwestycji w gazociągi dystrybucyjne wysokiego ciśnienia którego są niezbędne w celu maksymalizacji wykorzystania terminalu LNG.

Wiceminister energii zwrócił również uwagę, że rozbudowa sieci dystrybucyjnych przyczyni się do rozpowszechnienia gazu jako ekologicznego paliwa do ogrzewania domów. – To sposób na walkę ze smogiem i istotny element działań w ramach programu „Czyste Powietrze” – stwierdził.

Piotr Stępiński