Komisja Europejska chce wprowadzić opłaty od paliw w lotnictwie

12 lipca 2021, 10:00 Alert
samolot lotnictwo

Komisja Europejska przedstawi w tym tygodniu plany podniesienia podatków od emisyjnych paliw i wprowadzenia po raz pierwszy ogólnounijnej opłaty na naftę lotniczą w ramach polityki klimatycznej.

Podatki od paliw

Komisja Europejska zaproponuje reorganizację przepisów dotyczących podatków węglowych, aby zachęcić do stosowania paliw o niskiej emisji i nałożyć opłaty na wysokoemisyjne paliwa wykorzystywane w przemyśle lotniczym i żeglugowym. Ma to pomóc osiągnąć cel zmniejszenia średniej emisji dwutlenku węgla o 55 procent do 2030 roku. Inne projekty dotyczą rozszerzenia unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, zaostrzenia przepisów dotyczących emisji CO2 dla samochodów i podatku węglowego od niektórych towarów importowanych.

Projekt tekstu prawnego dyrektywy w sprawie opodatkowania energii proponuje stopniowe zwiększanie stawek minimalnych na najbardziej zanieczyszczające paliwa, takie jak benzyna, olej napędowy i nafta, wykorzystywanych jako paliwo do silników odrzutowych przez okres 10 lat. W ramach proponowanego systemu paliwa o zerowej emisji, ekologiczny wodór i bardziej przyjazne dla środowiska paliwa lotnicze przez dekadę nie będą objęte żadnymi opłatami.

Wprowadzenie podatków ekologicznych będzie prawdopodobnie jednym z najbardziej wrażliwych politycznie środków w planach Komisji. Aktualizacja dyrektywy w sprawie opodatkowania paliw będzie wymagać jednomyślnego poparcia 27 państw członkowskich UE, aby stała się rzeczywistością. Dyrektywa ma na celu ustalenie szeregu minimalnych stawek podatkowych dla produktów energetycznych w całej Unii Europejskiej.

Jedną z proponowanych dużych zmian jest zniesienie zwolnień dla silnie zanieczyszczających paliw, takich jak nafta, wykorzystywana w lotnictwie. Projekt mówi, że paliwo do silników odrzutowych wykorzystywane w lotach wewnątrz UE powinno podlegać nowej minimalnej stawce opodatkowania, której szczegóły nie zostały jeszcze ustalone. Zgodnie z projektem przepisy powinny jednak wyłączać loty wyłącznie cargo i stosować niższe stawki dla lotów niekomercyjnych.

Chociaż podatek naftowy został przyjęty z zadowoleniem przez wiele krajów UE, wywołał opór ze strony przemysłu lotniczego. Bruksela planuje również stopniowe wycofywanie bezpłatnych kredytów dla sektora w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji. Wraz z przepisami podatkowymi stopniowe wycofywanie bezpłatnych uprawnień znacznie zwiększyłoby presję na lotnictwo, aby ograniczyć emisje lub zapłacić za zanieczyszczenia.

Financial Times/Michał Perzyński

Perzyński: Pić colę zero czy rzucić palenie, czyli wstyd latania w Niemczech