font_preload
PL / EN
Alert 9 sierpnia, 2018 godz. 6:00   
REDAKCJA

Rz: Odejście od węgla pozbawi Śląsk 40 tysięcy miejsc pracy

Ruch Śląsk Ruch Śląsk. Fot. Wikimedia Commons

Na temat przygotowanego przez działające przy Komisji Europejskiej Wspólne Centrum Badawcze raportu odnośnie perspektyw związanego górnictwem i energetyką węglową rynku pracy – pisze „Rzeczpospolita”.

Wspólne Centrum Badawcze (JRC) przygotowało raport „EU coal regions: opportunities and challenges”, w którym analizuje wpływ ograniczania wykorzystywania węgla w gospodarce na regiony najbardziej związane z tym paliwem.

Autorzy raportu stwierdzają między innymi, że zamykanie kopalń będzie skutkowało utratą 27 tys. miejsc pracy do 2020 roku, do 2025 może to spowodować utratę około 77 tys. miejsc pracy, a do 2030 roku – 160 tys.

Jak stwierdzono w raporcie węgiel nadal zapewnia 15 proc. energii w UE, ale dwie trzecie elektrowni węglowych działających obecnie w Europie ma zostać zamkniętych w latach 2020-2030. Za opracowania wynika, że elektrownie węglowe w UE zatrudniają około 53 tys. osób i kopalnie węgla 185 tys. pracowników, co daje łącznie około 238 tys. miejsc pracy. Jednocześnie powiązane z sektorem węglowym branże zapewniają około 215 tys. miejsc pracy.

W raporcie podkreślono, że biorąc pod uwagę te liczby trzeba zdawać sobie sprawę, że nieprzygotowany proces wyjścia z energetyki węglowe może spowodować falę uderzeniową w najbardziej dotkniętych regionach, doprowadzając do zamykanie przedsiębiorstw i utraty miejsc pracy. W ocenie autorów opracowania przyszłość węglowych regionów musi być starannie zaplanowana, w oparciu o ich potencjał i potrzeby obywateli, przy pełnym zaangażowaniu władz krajowych i lokalnych. Jednocześnie w raporcie zwrócono uwagę, że wycofywanie węgla będzie dla niektórych regionów stanowiło większe wyzwanie. Wśród krajów, które będą musiały zmierzyć się z tym problemem wymieniana jest między innymi Polska, a także Bułgaria, Czechy, Niemcy, Grecja, Węgry, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Hiszpania.
Wśród regionów szczególnie narażonych na problemy związane z ograniczaniem stosowania węgla w raporcie wymieniono Śląsk, gdzie według autorów opracowania do 2030 może zniknąć z tego powodu ok. 41 tys. miejsc pracy. Na kolejnych miejscach w raporcie wymieniono Bułgarię, Czechy i Rumunię, gdzie, które mogą straci po około 10 tys. miejsc pracy.

Autorzy raportu upatruj możliwości zapewnienia zatrudnienia dla tracących pracę w sektorze węglowym miedzy innymi w zastępowaniu węgla alternatywnymi źródłami energii, przekwalifikowaniu pracowników, przyciąganiu innowacji i inwestycji oraz dywersyfikacji lokalnej gospodarki.

W raporcie wskazano między innymi kilka regionów, które nadawałyby się do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Polskę, obok Węgier i Czech wymieniono jako miejsce z potencjałem do rozwoju energetyki wiatrowej. Natomiast kilka regionów węglowych w Hiszpanii, Grecji i Bułgarii, w ocenie autorów opracowania, jest szczególnie dobrze przygotowanych do wytwarzania energii słonecznej.