KE wesprze technologie niskoemisyjne programem o wartości 10 mld euro

27 lutego 2019, 09:15 Alert
Komisja Unia Europejska
fot. Wiktor Dabkowski, flickr.com/bankenverband (CC BY-ND 2.0)

Komisja Europejska ogłosiła we wtorek program inwestycyjny o wartości ponad 10 miliardów euro na innowacyjne technologie niskoemisyjne. Pierwsze zaproszenia do składania wniosków o dofinansowanie mają zostać uruchomione w przyszłym roku.

W listopadzie ubiegłego roku Komisja Europejska przyjęła strategiczną, długoterminową wizję do 2050 r., która zakłada pójście droga w kierunku neutralności klimatycznej, przy zachowaniu konkurencyjności. Jak podkreśla KE, realizacja tej strategii wymaga między innymi dalszego zwiększenia innowacyjności w sektorach energetycznym, budowlanym, transportowym, przemysłowym i rolniczym, a w realizacji tych celów na pomóc program inwestycyjny o wartości ponad 10 mld euro na technologie niskoemisyjne.

„Niecałe trzy miesiące po przyjęciu naszej strategicznej wizji Europy neutralnej dla klimatu do 2050 r., zmieniamy zapowiedzi w czyny” – powiedział unijny komisarz ds. działań na rzecz klimatu i energii Miguel Arias Cañete. Pokreślił on przy tym, że celem jest budowanie nowoczesnej, konkurencyjnej i sprawiedliwej społecznie gospodarki dla wszystkich Europejczyków. Jednocześnie zaznaczył, że aby tak się stało, trzeba wdrażać czyste innowacyjne technologie na skalę przemysłową.

„Dlatego inwestujemy w wprowadzanie na rynek wysoce innowacyjnych technologii w energochłonnych gałęziach przemysłu, w sektorze energii odnawialnej i w magazynowaniu energii. Dzisiaj rozpoczynamy wdrażanie rozwiązań technologicznych we wszystkich państwach członkowskich i naciskamy przycisk szybkiego postępu w przejściu do nowoczesnego i neutralnego dla klimatu społeczeństwa w Europie. ” – skomentował komisarz Cañete. KE zapowiada uruchomienie pierwszych zaproszeń do składania wniosków w ramach tzw. Funduszu Innowacji w 2020 r., a kolejne mają być ogłaszane regularnie do 2030 r.

Fundusz Innowacji, z którego mają pochodzić środki na te przedsięwzięcia, ma dysponować około 10 miliardami euro, a wysokość tej kwoty uzależniona jest od cen uprawnień od emisji dwutlenku węgla. KE zakłada, że w celu zasilenia funduszy sprzeda przynajmniej 450 mln uprawnień, których cena obecnie wynosi około 20 euro. Do Funduszu innowacji ma trafić też część niewykorzystanych środków z programu NER 300.

Komisja Europejska/CIRE.pl