Komisja Europejska zatwierdza przejęcie Innogy przez E.ON pod pewnymi warunkami

17 września 2019, 14:35 Alert
fot. Innogy
fot. Innogy

Komisja Europejska zatwierdziła przejęcie przez E.ON części spółki Innogy, dotyczącej dystrybucji i rozwiązań konsumenckich, a także niektórych jej aktywów do wytwarzania energii elektrycznej. Decyzję uzależniła od spełnienia określonych warunków przez E.ON.

„Połączenie nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji”

„To ważne, aby wszyscy Europejczycy i przedsiębiorstwa mogli kupować energię elektryczną i gaz po konkurencyjnych cenach. Dziś możemy zatwierdzić przejęcie Innogy przez E.ON, ponieważ zobowiązania przedstawione przez E.ON zapewnią, że fuzja nie doprowadzi do ograniczenia wyboru i wyższych cen w krajach, w których działają te firmy” – powiedziała Margrethe Vestager, unijna komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji.

E.ON i RWE, które kontrolują Innogy, to niemieckie spółki energetyczne. Działają w całym łańcuchu dostaw energii, od wytwarzania i sprzedaży hurtowej po dystrybucję i detaliczne dostawy energii elektrycznej i gazu. Każda z firm prowadzi działalność w kilku państwach członkowskich, ale w większości ta działalność pokrywa się w Czechach, Niemczech, na Węgrzech, na Słowacji i w Wielkiej Brytanii.

Dwie spółki zdecydowały się przeprowadzić skomplikowany proces wymiany aktywów. Po tej zamianie E.ON skoncentruje się na dystrybucji i sprzedaży detalicznej energii elektrycznej i gazu, podczas gdy RWE zajmie się przede wszystkim wytwarzaniem energii elektrycznej i rynkiem hurtowym.

Obawy Komisji

W następstwie dochodzenia Komisja miała obawy, że transakcja znacznie ograniczy konkurencję na niektórych rynkach. Chodziło o rynek dostaw energii elektrycznej do celów grzewczych i rynek dostaw stacji ładowania pojazdów elektrycznych na autostradach w Niemczech, czeski rynek detalicznych dostaw gazu (dla wszystkich klientów) i energii elektrycznej (dla gospodarstw domowych i małych firm) oraz węgierski rynek detalicznej dostawy energii elektrycznej do przedsiębiorstw.

Działania osłonowe

W odpowiedzi na wątpliwości Komisji dotyczące konkurencji E.ON zaproponował pewne zobowiązania. Firma zobowiązała się do sprzedaży całej działalności Innogy w zakresie dostaw detalicznych energii elektrycznej i gazu w Czechach, sprzedaży działalności E.ON w zakresie detalicznej dostawy energii elektrycznej do nieuregulowanych klientów na Węgrzech i przerwania działania 34 elektrycznych stacji ładowania znajdujących się na niemieckich autostradach (stacje te będą obsługiwane w przyszłości przez nowego zewnętrznego dostawcę).

Niemiecka spółka zobowiązała się również do „zbycia większość klientów E.ON zaopatrywanych w energię elektryczną do ogrzewania w Niemczech”.

26 lutego 2019 r. Komisja zatwierdziła, zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, inną część zamiany aktywów, a mianowicie przejęcie przez RWE niektórych aktywów wytwórczych posiadanych przez E.ON.

Komisja ma obowiązek oceny połączeń i przejęć przedsiębiorstw, których obroty przekraczają określone progi, i zapobiegania tym, które w znacznym stopniu ograniczyłyby konkurencję na terenie UE.

Polska Agencja Prasowa