Raport o stanie Unii Energetycznej: Transformacja energetyki pomoże odbudować gospodarkę

Komisja Europejska przyjęła sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej w 2020 roku i towarzyszące mu dokumenty poświęcone różnym aspektom polityki energetycznej. Tegoroczne sprawozdanie jest pierwszym od czasu przyjęcia Europejskiego Zielonego Ładu i dotyczy wkładu unii energetycznej w osiągnięcie długoterminowych celów klimatycznych Europy – informuje Komisja. Odbudowa gospodarki unijnej Z ogólnej oceny sprawozdania wynika, że państwa … Czytaj dalej Raport o stanie Unii Energetycznej: Transformacja energetyki pomoże odbudować gospodarkę