Jesienią nowa lista projektów w energetyce do dofinansowania z Unii

23 maja 2017, 11:15 Alert
LNG gazoport Świnoujście (14)
Zbiornik w terminalu LNG w Świnoujsciu. Fot. Polskie LNG

Komisja Europejska przeprowadza ogólnodostępne konsultacje w sprawie inwestycji ubiegających się o status projektów wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej (ang. PCI – Projects of Common Interest) z obszaru infrastruktury energetycznej. Na wzięcie udziału w konsultacjach pozostał miesiąc.

Celem konsultacji jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym stronom zgłaszania uwag i komentarzy w ramach prac nad przygotowaniem trzeciej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania UE, którą Komisja Europejska ma opublikować jesienią 2017 r.

Zainteresowani konsultacjami mogą wyrazić swoją opinię do 19 czerwca 2017 r. (energia elektryczna, gaz ziemny) lub 26 czerwca 2017 r. (ropa naftowa i inteligentne sieci elektroenergetyczne).

Ministerstwo Energii