font_preload
PL / EN
Alert 10 listopada, 2016 godz. 13:15   
REDAKCJA

Komisja omówi wpływ Energiewende na sąsiadów Niemiec

energetyka oze wiatrak

11 listopada wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. Unii Energetycznej Marosz Szefczovicz odwiedzi Berlin, gdzie będzie rozmawiał z ministrem spraw zagranicznym Niemiec Frankiem Walterem Steinmeierem na temat rozwoju koncepcji stworzenia wspólnej polityki energetycznej w Unii.

Szefczovicz ma wystąpić na konferencji Instytutu EurAcriv, gdzie przedstawi wykład na temat wyzwań dla Niemiec wynikających z programu Unii Energetycznej. Odwiedzi także ambasadę słowacką w Berlinie.

– Energiewende i Unia Energetyczna są sobie przynależne – powiedział o niemieckim programie zwrotu ku odnawialnym źródłom energii. – Komisja ma zamiar dopilnować, żeby wysiłki narodowe na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej, także działania w tym zakresie w Niemczech, przyczyniły się na korzyść wszystkich Europejczyków – powiedział komisarz przed wizytą.

Energiewende to program promocji odnawialnych źródeł energii w Niemczech. Berlin planuje rozwijać eksport energii z tych źródeł za granicę. Ze względu na ich niestabilność dochodzi do okresowych problemów z negatywnym wpływem eksportu z Niemiec na sieci elektroenergetyczne w krajach ościennych, jak Polska i Czechy. Sytuację poprawiły tzw. przesuwniki fazowe ograniczające ryzyko niekontrolowanych przepływów energii z Niemiec przez sieci tych krajów.

Wojciech Jakóbik