Komisja sejmowa będzie pracować nad ustawą o rekompensatach cen energii

9 grudnia 2021, 16:00 Alert
pieniądze

Sejm skierował projekt ustawy o dodatku osłonowym, zakładający wprowadzenie w przyszłym roku świadczenia na częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz żywności ze względu na wzrost cen, do Komisji do spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Dalsze prace nad dodatkiem osłonowym

Zgodnie z projektem, dodatek osłonowy przysługiwać ma gospodarstwom domowym, które mają dochody nieprzekraczające 2,1 tys. zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1,5 tys. zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Proponowana regulacja wprowadza m.in. definicję odbiorcy dodatku osłonowego, określa kryteria oraz procedury przyznawania tego dodatku, a także zawiera zakaz wstrzymania dostaw do odbiorcy wrażliwego w przypadku gdy posiada on zaległości w płatnościach w miesiącach zimowych.

Projekt zakłada wprowadzenie podziału na 4 grupy gospodarstw domowych, ze zróżnicowanym poziomem wsparcia w postaci stawki dodatku osłonowego:

– gospodarstwa 1-osobowe – wsparcie na poziomie 400 zł/rocznie;

– gospodarstwa 2-3 osobowe – wsparcie na poziomie 600 zł/rocznie;

– gospodarstwa 4-5 osobowe – wsparcie na poziomie 850 zł/rocznie;

– gospodarstwa 6- i więcej osobowe – wsparcie na poziomie 1150 zł/rocznie.

Zgodnie z projektem, obowiązywać ma tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych wynosiłaby 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie byłaby wypłacana.

Dodatek osłonowy przysługiwałby za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, ma być wypłacany dwa razy do roku. tj. pierwsza rata do 31 marca 2022 roku i druga rata do 2 grudnia 2022 roku. Liczba potencjalnych beneficjentów dodatku została określona na 6,84 mln gospodarstw. Na ten cel w budżecie zarezerwowano kwotę 4,1 mld zł.

ISBnews/Aleksander Tretyn