Komisja sejmowa wprowadziła poprawki prawa energetycznego

11 stycznia 2021, 10:15 Alert
Sejm Polska legislacja prawo

Sejmowa komisja energii, klimatu i aktywów pozytywnie oceniła projekt zmiany prawa energetycznego. Komisja wprowadziła szereg poprawek, kolejne mają się pojawić w drugim czytaniu projektu.

Poprawki i wątpliwości

Na skutek uwag i zastrzeżeń, które pojawiły się w trakcie rozpatrywania projektu, przedstawiciele ministerstwa klimatu zadeklarowali, że na drugie czytanie przedstawią szereg poprawek, które mają usunąć wątpliwości, m. in. w obszarach przewidzianych przez regulację kar pieniężnych oraz sposobów ochrony danych osobowych.

Polska Agencja Prasowa (PAP) wyjaśnia, że wśród zmian wprowadzonych przez komisję znalazła się modyfikacja definicji hybrydowej instalacji OZE. Zmiana podnosi łączny stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej zespołu hybrydowego (z 3504 do 5256 MWh/MW/rok). Przedstawiciele rządu tłumaczyli, że celem tej zmiany jest rozwijanie bardziej stabilnych źródeł odnawialnych. Stąd podniesienie progu, co ma się przekładać na większą sterowalność – czytamy na stronie agencji.

Komisja wprowadziła też zapisy, mające umożliwić wypłatę w 2021 roku rekompensat na rzecz sprzedawców prądu za utrzymanie cen w warunkach ich wzrostu w 2018 roku z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, wraz z korektą planu finansowego tego funduszu.

Projekt zmiany prawa energetycznego przewiduje stworzenie centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE). Jego operatorem (OIRE) będzie operator systemu przesyłowego energii elektrycznej. Ustawa ma wskazywać, które dane będą mogły być gromadzone i udostępniane – czytamy na stronie PAP.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura

Sejmowa komisja przyjęła projekt ustawy offshore w pierwszym czytaniu