Komisja spraw zagranicznych Izby Reprezentantów poparła rezolucję ws. Trójmorza

2 października 2020, 12:45 Alert
Trójmorze Logo

Komisja spraw zagranicznych Izby Reprezentantów jednogłośnie przegłosowała projekt rezolucji wyrażającej poparcie dla Inicjatywy Trójmorza. Dokument trafi teraz pod obrady Kongresu – informuje Polska Agencja Prasowa (PAP).

Inicjatywa i wsparcie finansowe

PAP podaje, że inicjatorami uchwały są posiadająca polskie korzenie Marcy Kaptur z Partii Demokratycznej ze stanu Ohio oraz Republikanin Adam Kinziger z Illinois. Pod projektem podpisało się też 39 innych deputowanych z obydwu partii.

Dokument wyraża wsparcie dla Inicjatywy Trójmorza „w jej wysiłkach na rzecz zwiększenia odporności energetycznej i łączności infrastruktury w Europie Środkowej i Wschodniej”, zachęca państwa członkowskie do wspólnego finansowania projektów energetycznych i infrastrukturalnych, a także do rozszerzenia współpracy na tym polu o państwa spoza UE, takie jak Ukraina, Mołdawia oraz kraje Bałkanów Zachodnich – czytamy na stronie agencji.

Zdaniem PAP, rezolucja potwierdza uprawnienia prezydenta USA do finansowego wsparcia projektów w ramach Trójmorza, zachęca państwa do dywersyfikacji źródeł energii – w tym źródeł odnawialnych – oraz „potępia jakiekolwiek wysiłki Rosji, by używać energii jako broni mającej wywierać presję lub podważać wolność i demokrację w Europie”.
Po przegłosowaniu przez komisję uchwała trafi pod obrady całej Izby Reprezentantów.

– Inicjatywa Trójmorza niewątpliwie wzmocni niezależność energetyczną i bezpieczeństwo infrastruktury w regionie oraz pokaże silne wsparcie USA w obliczu zwiększonych wpływów Rosji i Chin w tych krajach – podkreślił kongresmen Kinziger w oświadczeniu po głosowaniu.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura

Nierada: Fundusz Trójmorza może wynieść do pięciu miliardów euro