Poprawki do ustawy OZE mają dać więcej czasu fotowoltaice pomimo usunięcia opustów

17 listopada 2021, 16:30 Alert
fotowoltaika
Montaż fotowoltaiki na dachu. Fot. Wikimedia Commons

Senackie komisje gospodarki i środowiska opowiedziały się za wprowadzeniem do nowelizacji ustawy o OZE poprawek dotyczących tzw. parasolowych projektów OZE prowadzonych przez samorządy. Poprawki dają więcej czasu na realizację tych projektów.

Poprawki dla projektów parasolowych

Zgodnie z poprawkami osoby, które do końca marca 2022 roku zawrą umowę na zakup lub montaż mikroinstalacji OZE z jednostką samorządu lub z innym podmiotem realizującym projekt dofinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego, a prawidłowy wniosek o przyłączenie złożą do 31 grudnia 2023 roku. – będą rozliczać się z energii na dotychczasowych zasadach, tj. z opustami. Poprawki te zostały uzgodnione z rządem.

Jak podkreślano na posiedzeniu komisji, poprawki to odpowiedź na wątpliwości samorządów, które obawiały się, że zmiana systemu rozliczeń dla prosumentów wpłynie negatywnie na projekty „parasolowe”, a ich beneficjenci zaczną się z nich wycofywać.

Zmiana ustawy o OZE wprowadza dla prosumentów nowy system rozliczeń – net billing, który będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 roku. Wszyscy, którzy staną się prosumentami do dnia wejścia w życie ustawy, będą rozliczani na dotychczasowych zasadach – w systemie opustów – przez 15 lat.

Polska Agencja Prasowa/Aleksander Tretyn