Komunikat prasowy ECO SA

30 lipca 2015, 12:30 Alert
Zdjęcie: Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Zdjęcie: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

W związku z treścią pkt. 2 postanowienia Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 24 lipca 2015 r., zakazującego odbycie w dniu 30 lipca 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECO SA w Opolu, Zgromadzenie to w dniu 30 lipca 2015 r. nie odbyło się. Mający protokołować obrady notariusz stwierdził, iż wobec treści w/w postanowienia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie może się odbyć.

Źródło: Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA