KE chce odejść od finansowania infrastruktury gazowej na rzecz technologii niskoemisyjnych

16 grudnia 2020, 07:15 Alert

Komisja Europejska (KE) proponuje przepisy ograniczające finansowanie projektów infrastruktury gazu ziemnego. Bruksela postuluje przekierowanie tych środków na technologie niskoemisyjne, aby osiągnąć zakładane cele klimatyczne.

Budowa gazociągu Zdzieszowice – Brzeg.Fot. Gaz-System
Budowa gazociągu Zdzieszowice – Brzeg.Fot. Gaz-System

Koniec środków na infrastrukturę gazową i naftową

Kadri Simson, unijna komisarz ds. energii powiedziała na Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego, że nie widzi już potrzeby dalszego wsparcia politycznego na rzecz transgranicznych projektów gazowych. – Dlatego też proponujemy wykluczenie infrastruktury gazu ziemnego z przyszłej polityki na rzecz transeuropejskich sieci energetycznych (TEN-E) – zapowiedziała. Przepisy unijne dotyczące „TEN-E” określają, które transgraniczne projekty energetyczne kwalifikują się do otrzymania określonych funduszy i pozwoleń w ramach szybkiej ścieżki ich realizacji.

Komisja zaproponowała nowy regulamin kwalifikacji projektów gazowych i elektroenergetycznych. Bazuje on na dokumencie, który był wykorzystywany przez ostatnie 10 lat. Wówczas na ten cel zostało przeznaczone 4,7 mld euro. Agencja Reuters dowiedziała się, że propozycja Komisji wyłącza jednak z propozycji nowych przepisów wspieranie infrastruktury naftowo-gazowej.

KE podkreśliła także, że ​​projekty w ramach sieci TEN-E powinny podlegać obowiązkowej ocenie zrównoważonego rozwoju, po tym, jak w listopadzie Rzecznik Praw Obywatelskich UE przekazał, iż nie dokonała ona właściwej oceny ryzyka klimatycznego finansowanych projektów gazowych.

Sieć wodorowa zamiast gazowej?

– Im bliżej celu neutralności klimatycznej, tym coraz więcej technologii zero i niskoemisyjnych będzie wypierać gaz ziemny. Jego rolę będą przejmować inne alternatywne źródła pozyskania gazu – powiedziała Kadri Simson, odnosząc się do celu Rady Europejskiej, czyli zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 roku. Środki będzie można przekierować na inne ekologiczne technologie. Mogą one dotyczyć infrastruktury przesyłu wodoru, podmorskich sieci elektroenergetycznych, czy tzw. inteligentnych sieci gazowych.

Komisja Europejska przygotowała strategię rozwoju technologii wodorowych

Unijne finansowanie w ramach sieci TEN-E ma na celu wykorzystanie środków finansowych pochodzących od krajów członkowskich i sektora prywatnego, aby pomóc zmobilizować ogromne inwestycje potrzebne do osiągnięcia celów klimatycznych UE. Chodzi także o 65 miliardów euro na inwestycje w infrastrukturę wodorową w najbliżej dekadzie. Część unijnych polityków i ekspertów uważa jednak, że nowe przepisy nie blokowałyby w praktyce budowy gazociągów do przesyłu wodoru wytwarzanego z gazu ziemnego.

Propozycja Komisji pojawia się jednak parę dni po tym, jak Rada Europejska przyjęła konkluzje dotyczące podwyższenia celu redukcji emisji CO2 z 40 do 55 procent w 2030 roku. W konkluzjach czytamy, że państwa członkowie postrzegają gaz jako paliwo przejściowe w drodze do zeroemisyjnej energetyki. – Rada Europejska dostrzega, że konieczne jest zapewnienie połączeń międzysystemowych, bezpieczeństwa energetycznego dla wszystkich państw członkowskich, energii po przystępnych cenach dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz respektowanie prawa państw członkowskich do decydowania o swoim koszyku energetycznym i do wyboru najodpowiedniejszych technologii pozwalających wspólnie osiągnąć cel klimatyczny na 2030 roku w tym technologii przejściowych, takich jak gaz – czytamy w grudniowych kluzjach Rady.

Nowe propozycje Komisji Europejskiej będą jednak wymagać zgody krajów członkowskich i Parlamentu Europejskiego.

Reuters/Twitter/Bartłomiej Sawicki

Wyższy cel redukcji emisji CO2 i swoboda państw w doborze technologii w energetyce w szkicu konkluzji RE