Konsultacje obronne Polski i Słowenii

11 lutego 2015, 10:01 Alert

(MON)

Polsko-słoweńska współpraca dwustronna i wielostronna w ramach NATO i Unii Europejskiej, a także sytuacja bezpieczeństwa w Europie Wschodniej, na Bałkanach i Bliskim Wschodzie były głównymi tematami konsultacji polityczno-obronnych Polski i Słowenii z udziałem podsekretarza stanu w MON Roberta Kupieckiego.

W czasie konsultacji omówiono aktualne zaangażowanie obu państw w misje międzynarodowe oraz możliwości zwiększenia wkładu Słowenii w obsadę Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie.

Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom związanym z realizacją decyzji podjętych podczas szczytu NATO w Newport w Walii, w tym planowanego stworzenia sił zadaniowych Sojuszu bardzo wysokiej gotowości.

Konsultacje zakończyło podpisanie planu dwustronnej współpracy między obudwoma resortami obrony na 2015 r. Delegacji Słowenii przewodniczył dyrektor generalny Departamentu Polityki Obronnej w Siłach Zbrojnych Primož Šavc.