Kopex S.A.: wyniki pod presją sytuacji na rynku

26 sierpnia 2015, 13:00 Energetyka

Prawie 16 mln zł zysku netto wypracowała Grupa Kopex w pierwszym półroczu osiągając przychody ponad 613 mln zł. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł ponad 78 mln zł, zysk operacyjny prawie 19 mln zł a EBITDA 90 mln zł.

W środę Kopex zaprezentował wyniki za drugi kwartał i pierwsze 6 miesięcy 2015 roku. Przychody Grupy spadły w pierwszym półroczu rok do roku o 18%, a zysk netto o ponad 70%. „Wyniki w pierwszym półroczu nie wytrzymują porównania z analogicznym okresem ubiegłego roku” – przyznaje prezes Józef Wolski. – „Trzeba jednak pamiętać, że pierwsze półrocze 2014 roku było dla Grupy Kopex wyjątkowo dobre. Biorąc pod uwagę otoczenie rynkowe uważam, że wyniki pierwszej połowy tego roku są niezłe.”

SONY DSC

W drugim kwartale 2015 r. na akcjonariuszy jednostki dominującej przypadło 8,4 mln zł zysku netto. Grupa Kopex wypracowała 286 mln zł przychodów, zysk operacyjny prawie 5 mln zł i EBITDA 41,6 mln zł.

W pierwszym półroczu Grupa Kopex wypracowała na rynkach zagranicznych ponad 235 mln zł przychodów, z czego w segmencie Górnictwo 195 mln zł. Udział przychodów z zagranicy w ogólnej sumie przychodów spadł, pozostał jednak na wysokim poziomie 38,4%. Józef Wolski podkreśla jednak ponad dwukrotny wzrost rok do roku przychodów Grupy w Rosji: „Realizowane na tym rynku kontrakty oraz pozyskane zamówienia z pewnością częściowo zrekompensują spadek przychodów w związku z zakończeniem kontraktu w Argentynie.” Grupa Kopex realizowała dostawy dla odbiorcy argentyńskiego jeszcze w pierwszej połowie tego roku.

KSW-1500EU

Mimo wydłużonych terminów płatności w polskich kopalniach Grupa Kopex obniżyła rok do roku poziom długu netto, który na koniec pierwszego półrocza wyniósł 384 mln zł. Udało się także zredukować poziom kapitału obrotowego netto do 625 mln zł. „Dążymy do maksymalnego ograniczenia kosztów funkcjonowania Grupy” – mówi Józef Wolski. „Jednocześnie musimy jednak utrzymać nasz potencjał innowacyjny i produkcyjny” – zaznacza.

Prezes przekonuje, że Grupa wciąż prowadzi rozmowy na temat nowych kontraktów na rynkach zagranicznych. Ich podpisanie może istotnie wzmocnić portfel zamówień Grupy. Na koniec pierwszego półrocza backlog kształtował się na poziomie 1,1 mld zł i dominowały w nim zamówienia z Polski. Zarząd Grupy Kopex przyznaje, że poziom zamówień wpłynie na wyniki w kolejnych kwartałach. Liczy jednak na nowe kontrakty, przede wszystkim na rynkach zagranicznych – m.in. w Argentynie, Rosji i Chinach.