Korczak: Rekordowy wynik Serinus Energy w Rumunii

3 kwietnia 2015, 14:55 Energetyka

Serinus Energy zakończył testy produkcyjne odwiertu Moftinu-1001 na polu Satu Mare w Rumunii. Maksymalny przepływ gazu, jaki udało się uzyskać wyniósł 209,5 tys. m sześc. Spółka zaczęła analizować możliwość uruchomienia produkcji w Rumunii.

Prace wiertnicze na terenie odwiertu Moftinu-1001 zakończyły się w grudniu 2014 r. Uzyskane dane wykazały obecność licznych stref gazu o potencjale do komercyjnego wydobycia oraz występowanie dodatkowych stref, których właściwości wymagały dalszych badań. Próbne wydobycie prowadzono przez ponad 48 godzin, po czym odwiert zamknięto w celu przeprowadzenia testu odbudowy ciśnienia.

W oczekiwaniu na wyniki testów odbudowy ciśnienia, Spółka podjęła pierwsze kroki w celu uruchomienia produkcji z nowego odkrycia. Niezbędne będzie złożenie wniosku do Narodowej Agencji Zasobów Mineralnych o Koncesję Wydobywczą dla Satu Mare. Wymagana dokumentacja zawiera m.in. proponowany plan zagospodarowania, który może zakładać budowę stacji przesyłowej lub wykorzystanie istniejącej infrastruktury powierzchniowej.

„Nowe odwierty w Rumunii i wyniki przeprowadzonych na nich testów, zdecydowanie  potwierdzają trafność naszych decyzji inwestycyjnych. Uzyskany przepływ gazu na poziomie 209,5 tys. m sześc. to więcej niż nasz dotychczasowy rekord na Ukrainie, czyli 187 tys. m sześc., uzyskany na odwiercie M-17. Przed nami kolejne testy i ich wyniki, ale już teraz widzimy znaczący potencjał naszej koncesji w Rumunii. Obecnie przyglądamy się możliwościom sprawnego uruchomienia produkcji z wykonanych odwiertów, co w istotny sposób może przełożyć się na zwiększenie wartości dla akcjonariuszy.” – powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Satu Mare to blok poszukiwawczy o powierzchni 3095,85 km², a właścicielem 60 proc. bloku i jego operatorem jest Winstar Satu Mare SRL – spółka całkowicie zależna Serinus (100 proc. udziału). Koncesja obejmuje znaczną liczbę odkryć węglowodorów, w tym złoże ropy Santau. Spółka wytypowała ponad 50 obiektów poszukiwawczych i potencjalnie poszukiwawczych do wierceń.