Korolec: Porozumienie klimatyczne musi być dostosowane do możliwości poszczególnych gospodarek

15 lipca 2014, 12:00 Energetyka

Kwestie dotyczące nowego, globalnego porozumienia klimatycznego były głównym tematem obrad podczas Forum Głównych Gospodarek Świata. W spotkaniu wziął udział Marcin Korolec, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej i obecny prezydent konferencji stron konwencji klimatycznej ONZ (COP19).

W ciągu dwóch dni (11-12 lipca, Paryż) uczestnicy spotkania Major Economies Forum on Energy and Climate (MEF) poruszyli m.in. zagadnienia dotyczące finansowania działań związanych z ochroną klimatu, głównie w kontekście mobilizacji zasobów dla Zielonego Funduszy Klimatycznego (Green Climate Fund – GCF).

Wśród najważniejszych tematów MEF znalazła się także dyskusja o wkładach poszczególnych państw – stron do nowej umowy klimatycznej. Uczestnicy poruszyli kwestię elastyczności przyszłego porozumienia. – Każda ze stron określi sama swoją kontrybucję. Nie zostaną one narzucone państwom odgórnie. Ważne jest bowiem, aby przyszłe porozumienie klimatyczne było dostosowane do realnych możliwości poszczególnych gospodarek – podkreślił w trakcie MEF minister Korolec. Zgodnie z ustaleniami konferencji COP19 w Warszawie strony powinny przedłożyć swoje kontrybucje przed konferencją w Paryżu w grudniu 2015 r., a w miarę możliwości w pierwszym kwartale 2015 roku.

W trakcie spotkania rozmawiano także o możliwej współpracy członków MEF w ramach Inicjatywy Budynkowej. Celem jej powołania jest redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez wzrost efektywności energetycznej budynków. Najważniejszym zadaniem inicjatywy jest wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk między państwami MEF.

***

Major Economies Forum on Energy and Climate to środowiskowy odpowiednik spotkań grupy G-20. W spotkaniu uczestniczą przedstawiciele państw odpowiadających za blisko 75 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych.

Dziś, po spotkaniu MEF, rozpoczęła się kolejna runda rozmów w sprawie nowego porozumienia klimatycznego. W Berlinie ruszył 5. Petersberg Climate Dialogue z udziałem ministrów ds. środowiska i energii z 35 krajów. Spotkanie jest kolejnym na drodze do konferencji COP20, która odbędzie się w grudniu br. w Limie (Peru).

Źródło: Ministerstwo Środowiska