Korytarz Norweski przyspiesza. Plan B to drugi gazoport

9 grudnia 2016, 13:15 Energetyka
brama_polnocna-1
Brama Północna, grafika: BiznesAlert.pl

Na początku grudnia Gaz – System rozpisał przetarg na wykonanie studium wykonalności projektu pływającego terminalu LNG w Gdańsku, który jest elementem alternatywnego planu dywersyfikacji źródeł gazu do Polski. Niezależnie od tego prace nad realizacją podstawowego scenariusza, a więc Korytarza Norweskiego, przyspieszają.

W stolicy Danii, Kopenhadze trwają wstępne, niezobowiązujące rozmowy dotyczące analizy rynkowej przed procedurą Open Season na projektowanym gazociągu Baltic Pipe. Rozmowy o przyszłości tego projektu nabrały przyspieszenia i realnych kształtów.

Niezależnie od prowadzonych zgodnie z harmonogramem prac nad planem „A”, jakim jest rozbudowa terminalu LNG oraz budowa Korytarza Norweskiego, Gaz- System zgodnie z wcześniejszymi planami prowadzi prace nad planem „B”, a więc budową pływającego terminalu LNG w Gdańsku. Spółka rozpisała przetarg na studium wykonalności takiego projektu.

Studium wykonalności FSRU jako jednego z wariantów

Spółka Gaz- System podkreśla, że zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem realizuje projekty zmierzające do realnej dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego do Polski. Realizacja scenariusza bazowego, a więc budowa Korytarza Norweskiego nabiera przyspieszenia. Prace nad studium wykonalności Baltic Pipe zmierzają do końca, a w Warszawie i Kopenhadze trwają konsultacje rynkowe przed uruchomieniem w przyszłym roku procedury Open Season.

Niezależnie od realizowanego zgodnie z planem podstawowego planu, polski operator przesyłowy równolegle prowadzi prace nad scenariuszem B dla polskiego planu dywersyfikacji, a więc budowy pływającego terminalu LNG w Gdańsku. Spółka na początku grudnia rozpisała przetarg na wykonanie studium wykonalności FSRU (Floating Storage Regasification Unit). Termin nadsyłania ofert mija 5 stycznia 2017 r.

Działania związane planem B postępują niezależnie od prac nad Baltic Pipe, które wchodzą w kolejną fazę realizacji. Procedura przetargu była już wcześniej ujęta w planach Gaz – Systemu. W 10 – letnim planie rozwoju systemu przesyłowego podkreślono, że w chwili obecnej bardziej prawdopodobna jest realizacja scenariusza opartego o Korytarz Norweski. – Niemniej jednak, ze względu na brak ostatecznej decyzji co do realizacji jednego ze scenariuszy, prace projektowe będą prowadzone równolegle dla zadań inwestycyjnych zidentyfikowanych w obu wyżej wymienionych scenariuszach – podkreślono w dokumencie.

W drugim półroczu 2017 r., spodziewane jest także zakończenie prac związanych z opracowaniem studium wykonalności FSRU (Floating Storage Regasification Unit). – Dokumentacja ta wskaże między innymi optymalną lokalizację dla budowy terminalu oraz potwierdzi jego zdolności odbioru. W zależności od wyników prac koncepcyjnych będą podejmowane kolejne działania i decyzje odnośnie realizacji projektu. Spółka zgodnie z przyjętą w maju tego roku strategią rozważa dwa scenariusze dywersyfikacji:

Scenariusz I:

-terminal LNG w Świnoujściu – możliwość dwustopniowej rozbudowy do przepustowości: 7,5 mld m3/rok i docelowo do 10 mld m3/rok.
– Gazociąg Baltic Pipe – przepustowość interkonektora do 10 mld m3/rok.

Scenariusz II:

Istniejący terminal LNG w Świnoujściu – możliwość dwustopniowej rozbudowy do
przepustowości: 7,5 mld m3/rok i docelowo do 10 mld m3/rok

– Planowany terminal (FSRU) w rejonie Zatoki Gdańskiej – przepustowość od 4,1 do 8,2 mld m3/rok.

FSRU na Litwie. Fot. BiznesAlert.pl

FSRU na Litwie. Fot. BiznesAlert.pl

Korytarz Norweski zgodnie z planem

Przypomnijmy, że obecnie bliżej realizacji jest projekt gazociągu Baltic Pipe, który jest elementem Korytarza Norweskiego. Razem z rozbudowanym terminalem LNG w Świnoujściu, Korytarz Norweski tworzy polską ofertę dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw – Bramę Północną. W ostatnich dniach prace nad Baltic Pipe nabrały przyspieszenia. 8 grudnia 2016 r., w Kopenhadze rozpoczęło się spotkanie informacyjne dla uczestników rynku w zakresie planowanej procedury Open Season oraz rozpoczętych konsultacji rynkowych dotyczących gazociągu Baltic Pipe.

Z informacji BiznesAlert.pl wynika, że biorą w nim udział firmy zainteresowane bliższym harmonogramem i wymogami dla uczestników procedury Open Season: PGNiG, Hermes Energy Group (HEG) a także norweski Statoil oraz brytyjsko – holenderski Shell. Procedura Open Season, która powinna ruszyć na początku przyszłego roku. Obecne rozmowy mają niezobowiązujący charakter. Gaz – System oraz duński operator Energinet.dk oraz wspólnie prowadzą warsztaty. Bierze w nich udział także Gassco, operator systemu przesyłowego w Norwegii.

Gazociąg z z Ukrainy pomoże urentownić Bramę Północną

Co istotne, dwa dni wcześniej przed rozpoczęciem konsultacji w stolicy Danii, polski Gaz- System podpisał z Ukrtransgazem umowę o współpracy na realizację połączenia gazowego Polska – Ukraina łączącego systemy przesyłowe obydwu krajów. Umowa obejmuje współpracę operatorów w zakresie prowadzenia dalszych prac w projekcie obejmujących projektowanie i budowę połączenia.

Nowe połączenie ma pozwolić na zwiększenie możliwości przesyłu gazu ziemnego z Polski na Ukrainę do 5 mld m3 rocznie począwszy od 2020 roku, po ukończeniu rozbudowy krajowego systemu przesyłowego w Polsce. Ukraina to potencjalnie jeden z możliwych beneficjentów projektu Brama Północna w tym Korytarza Norweskiego.

– Połączenie gazowe Polska – Ukraina jest istotne w kontekście utworzenia możliwości przesyłu gazu z wykorzystaniem krajowego systemu przesyłowego z planowanej Bramy Północnej (Korytarz Norweski oraz Terminal LNG) w kierunku Europy Wschodniej – podkreślono w komunikacie prasowym po podpisaniu umowy.

Bartłomiej Sawicki