Kowalczyk: Około 2050 roku Polska będzie mogła całkowicie zrezygnować z węgla