Kowalewski: Wzrost cen energii sprzyja rozwojowi magazynów energii

14 stycznia 2019, 15:00 Energetyka

Rosnące ceny energii pozyskiwanej ze źródeł emisyjnych mogą stanowić dodatkowy bodziec do rozwoju magazynów energii elektrycznej – twierdzi Krystian Kowalewski, dyrektor polskiego biura World Energy Council.

Magazyn energii. Fot. : Griffin Group Energy
Magazyn energii. Fot. : Griffin Group Energy

Centralnym punktem większości powstających obecnie w Europie strategii energetycznych są odnawialne źródła energii. Rolę pozostałych źródeł wytwórczych sprowadza się właściwie wyłącznie do stabilizowania i bilansowania pracy OZE. Funkcję tą, przynajmniej w teorii mogą również spełniać magazyny energii.

Projekty tego typu są już z powodzeniem rozwijane w Europie. Magazyn o pojemności 33 MWh powstaje obecnie w położonej nieopodal polsko-niemieckiej granicy miejscowości Carmzow. Już dziś magazyn jest w stanie reagować na zmiany częstotliwości w sieci i w zależności od zapotrzebowania, wprowadzać bądź pobierać z niej energię. Docelowo, magazyn ma gromadzić nadwyżki energii wyprodukowanej w okolicznych farmach wiatrowych, tak by ograniczyć konieczność ich systemowej redukcji.

Plan budowy magazynu energii stabilizującego pracę lokalnych źródeł ogłosiło niedawno również miasto Lipsk. Podobne projekty realizowane są chociażby we Włoszech i w Chile. Hybrydowy magazyn energii powstaje przy polskiej farmie wiatrowej w miejscowości Bystra w województwie pomorskim.

Należy jednak pamiętać, że technologie magazynowania energii elektrycznej ciągle pozostają w fazie rozwoju, a istniejące obecnie magazyny zintegrowane z OZE działają zbyt krótko, by umożliwić wyciągnięcie długofalowych wniosków. O ile zatem możemy spodziewać się stopniowego przyrostu liczby takich inwestycji, o tyle trudno oczekiwać, że w przewidywalnej perspektywie znacząco zmienią one energetyczny krajobraz.