Rysunek 2. - Producenci surowców wykorzystywanych do produkcji turbin wiatrowych na świecie [8].

Rysunek 2. – Producenci surowców wykorzystywanych do produkcji turbin wiatrowych na świecie [8].