Energia elektryczna w Krakowie jest coraz droższa

12 sierpnia 2020, 13:45 Alert
Sukiennice
Rynek Główny z widokiem na Sukiennice w Krakowie. Fot. Wikimedia Commons

Radny Miasta Krakowa Łukasz Sęk poprosił prezydenta Jacka Majchrowskiego o informacje o taryfach i kosztach energii elektrycznej w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach w pierwszym półroczu 2020 roku.

Mechanizmy łagodzące

Łukasz Sęk napisał interpelację w sprawie kosztów energii elektrycznej. – Proszę o informację o kosztach, które Gmina Kraków oraz miejskie jednostki poniosły do tej pory jeśli chodzi o zakup energii elektrycznej w pierwszym półroczu 2020 roku oraz w 2019 roku. Proszę o podanie także informacji o wysokości tegorocznych oraz ubiegłorocznych taryf, w ramach których kupowana jest energia – czytamy w zapytaniu.

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski odpowiedział, że mechanizmy łagodzące wzrost cen energii elektrycznej zostały wprowadzone w 2019 roku. – Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 roku, zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, spowodowała, że cena energii elektrycznej w 2019 roku pozostała na poziomie z 2018 roku – czytamy w odesłanym dokumencie.

W poniższej tabeli przedstawione zostało porównanie kosztów zakupu energii elektrycznej w 2019 roku i pierwszym półroczu 2020 roku.

Porównanie kosztów zakupu energii elektrycznej / Źródło: Prezydent Miasta Krakowa

Prezydent podkreślił, że zakup energii elektrycznej na rzecz jednostek oraz niektórych spółek miejskich jest realizowany w ramach Krakowskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.

lukaszsek.pl/Jędrzej Stachura

PGE przygotowuje krakowską elektrociepłownię do rynku mocy