Krężel: Nowy prezes PKP PLK gwarantuje kontynuację pozytywnych zmian w spółce

29 maja 2015, 12:20 Infrastruktura

Rada Nadzorcza powołała Andrzeja Filipa Wojciechowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w kadencji 2015-2017. Aktualnie pełni on funkcję Wiceprezesa – dyrektora ds. restrukturyzacji.

– Przy wyborze Prezesa Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na nową kadencję Rada Nadzorcza miała na uwadze najważniejsze wyzwanie stojące przed narodowym zarządcą infrastruktury kolejowej, jakim jest sprawna realizacja programu inwestycyjnego na przełomie dwóch unijnych perspektyw finansowych. Decydująca okazała się znajomość procesów zachodzących w Spółce oraz doświadczenie w koordynacji wielkich projektów kolejowych. Tym samym w Zarządzie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. nowej kadencji znalazły się osoby, które gwarantują kontynuację zapoczątkowanych trzy lata temu, pozytywnych zmian w Spółce – mówi Arkadiusz Krężel, Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. – W imieniu Rady Nadzorczej życzę Prezesowi Andrzejowi Filipowi Wojciechowskiemu oraz pozostałym Członkom Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. wybranym na kadencję 2015-2017 pomyślnej realizacji ambitnych planów i sprostania ogromnym wyzwaniom, przed którymi stoi Spółka w najbliższych latach.

Postępowanie kwalifikacyjne na Członków Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. kadencji 2015-2017 Rada Nadzorcza wszczęła w lutym br. i zakończyła 28 maja wyborem Prezesa Zarządu. Wcześniej do nowego Zarządu Spółki powołani zostali: Andrzej Pawłowski na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – dyrektora ds. eksploatacji, Piotr Wyborski na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury, Tomasz Kruk na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. jakości i ryzyka operacyjnego, Karol Depczyński na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych oraz Marcin Mochocki na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji.

Kadencja Zarządu Spółki na lata 2015 – 2017 rozpocznie się z dniem zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

Andrzej Filip Wojciechowski z koleją związany jest od ponad 3 lat. W styczniu 2013 r. został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – dyrektora ds. restrukturyzacji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Wcześniej pracował w PKP S.A. jako Dyrektor zarządzający ds. strategii.

Źródło: PKP PLK