Krynicki Recykling podpisał umowę z firmą O-I na kwotę 284 mln zł

22 grudnia 2015, 09:30 Infrastruktura
cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,recykling

Krynicki Recykling – największy w Polsce podmiot przetwarzający i uzdatniający stłuczkę szklaną – w dniu 22 grudnia przedłużył umowę z O-I Europe do 2022 r. Na mocy długoterminowego kontraktu Krynicki Recykling będzie dostarczał światowemu potentatowi stłuczkę szklaną niezbędną do produkcji szkła opakowaniowego do hut w Jarosławiu i Antoninku. Przewidywana wartość dostaw w okresie kolejnych 7 lat wynosi 284 mln zł – czytamy w komunikacie spółki.


O-I jest liderem w branży szklarskiej o ponad stuletnim doświadczeniu w projektowaniu ekologicznych rozwiązań dla największych producentów żywności i napojów na całym świecie. Produkuje najwyższej jakości opakowania m.in. do piwa, wina oraz pozostałych napojów alkoholowych i bezalkoholowych, a także do kosmetyków i produktów farmaceutycznych.

– O-I Europe jest największym graczem na światowym rynku produkcji opakowań na potrzeby przemysłu spożywczego i kosmetycznego. Dostawcy stłuczki szklanej muszą oferować zatem surowiec o najwyższej jakości, spełniający szereg parametrów, by mogli rozpocząć współpracę z koncernem. Przedłużenie umowy z O-I Europe traktujemy zarówno jako dowód zaufania wobec Krynicki Recykling, jak i potwierdzenie wysokiej jakości naszego produktu. Długoterminowe umowy w naszej branży nie są rozwiązaniem stosowanym na szeroką skalą, stąd nowo zawarte porozumienie jeszcze silniej potwierdza naszą wiarygodność. Inwestycje w nowoczesne technologie i linie odzysku powodują, że jesteśmy wyjątkowo konkurencyjni wobec wiodących podmiotów hut szkła – mówi Adam Krynicki, prezes zarządu Krynicki Recykling SA.

Krynicki Recykling współpracuje ze wszystkimi wiodącymi, międzynarodowymi koncernami hut szkła opakowaniowego w Polsce. Dostarcza swoje produkty do Ardagh Glass, CP Glass, BA Glass Poland, a także podmiotów krajowych: Ciech Vitrosilicon, Klar Glass.

We wrześniu doradca spółki przedstawił na zlecenie Krynicki Recykling wstępny raport, w którym rekomenduje prowadzenie dalszych prac nad trzema możliwymi strategiami rozwoju: organicznym, przez akwizycje oraz pozyskaniem zewnętrznego partnera wspierającego rozwój zagraniczny spółki. W swoim raporcie mCF zarekomendował zainicjowanie rozmów z wybranymi podmiotami, które mogłyby wzmocnić kapitałowo lub operacyjnie Krynicki Recykling w dalszym rozwoju. Rozmowy te mają służyć weryfikacji zainteresowania poszczególnych podmiotów współpracą ze spółką, jak również warunków, na jakich byłyby gotowe podjąć taką współpracę.

***

Krynicki Recykling SA jest największą w Polsce firmą przetwarzającą i uzdatniającą stłuczkę szklaną, z szacunkowym udziałem w rynku na poziomie 45 proc. Spółka jest liderem w dziedzinie rozwoju innowacyjnych technologii recyklingu szkła. Krynicki Recykling SA w ostatnich latach pozyskał łącznie blisko 45 mln zł dotacji – m.in. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – na nowoczesne projekty związane z odzyskiem szkła opakowaniowego.

Głównym profilem działalności Grupy Krynicki Recykling jest pozyskiwanie, uzdatnianie i sortowanie na poszczególne kolory stłuczki szkła opakowaniowego będącej istotnym surowcem dla największych polskich i zagranicznych hut szkła. W Polsce Grupa posiada zakłady w Wyszkowie (woj. mazowieckie), Pełkiniach (woj. podkarpackie), Gułtowych (woj. wielkopolskie) oraz w Lublińcu (woj. śląskie).

Spółka jest również prekursorem sortowania i odzysku stłuczki szklanej na rynkach nadbałtyckich. Grupa uruchomiła pierwszą w Estonii linię do uzdatniania szkła opakowaniowego, a obecnie rozważa kolejną zagraniczną inwestycję w tym regionie.

Spółka działa na rynku od 1998 r. W lutym 2008 r. akcje Krynicki Recykling SA zadebiutowały na rynku NewConnect, a od października 2010 r. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej informacji: www.krynicki.pl

Źródło: Krynicki Recykling