font_preload
PL / EN
Chemia Energetyka Gaz 18 sierpnia, 2015 godz. 15:14   
REDAKCJA

Kulik: Grupa Azoty w strukturach Fertilizers Europe

Grupa Azoty

KOMENTARZ

Grzegorz Kulik

Rzecznik prasowy Grupy Azoty

Decyzją Walnego Zgromadzenia Fertilizers Europe Marek Kapłucha został mianowany na stanowisko wiceprezesa zarządu na kolejną, dwuletnią kadencję. Andrzej Skolmowski objął z kolei funkcję członka zarządu oraz przewodniczącego Komitetu Statystyk. 

Zjednoczony przemysł

Fertilizers Europe jest organizacją, zrzeszającą największe europejskie przedsiębiorstwa przemysłu nawozowo-chemicznego. Wśród członków FE znajdują się firmy z Polski, Grecji, Hiszpanii, Rumunii, Francji, Holandii, Norwegii, Niemiec, Czech, Belgii, Węgier, Austrii i Litwy. Przedsiębiorstwa działające w ramach Stowarzyszenia to najwięksi producenci i dystrybutorzy nawozów azotowych, fosforowych i potasowych w Unii Europejskiej. Organizacja składa się z czterech komitetów: Rolnictwa, Technicznego, Handlu i Ekonomii oraz Statystyk.

Rolą Komitetu Rolnictwa jest m.in. promocja roli stosowania nawozów w europejskiej agrokulturze. Komitet Techniczny obejmuje swoimi działaniami tematy bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska. Do zadań Komitetu Handlu i Ekonomii należą działania, mające na celu zapewnienie uczciwego i wolnego handlu wśród krajów Unii Europejskiej i na rynku światowym. Komitet Statystyk zajmuje się natomiast dostarczaniem zrzeszonym firmom aktualnych danych, dotyczących rynku europejskiego.

Cele Fertilizers Europe

Wśród nadrzędnych celów organizacji jest edukacja, analiza i poszukiwanie możliwości rozwiązywania problemów związanych z produkcją i stosowaniem nawozów. FE dba również o to, aby wytwarzane produkty były ekologiczne i miały dodatni wpływ na jakość upraw. Jednym ze sposobów realizacji tych założeń, jest wdrażanie wśród członków programu „Opieka nad produktem”.

Organizacja pełni także istotną rolę w nadzorowaniu funkcjonowania całego unijnego rynku nawozowego, jak również odpowiada za komunikację z pozostałymi podmiotami, czy też instytucjami międzynarodowymi.

Korzyści dla Polski

Nasza współpraca z organizacją przynosi wymierne korzyści nie tylko dla Grupy Azoty, ale przede wszystkim dla polskiego przemysłu nawozowo-chemicznego. Marek Kapłucha, jako wiceprezes zarządu Fertilizers Europe, ma możliwość zabierania istotnego głosu w zagadnieniach dotyczących europejskiego rynku nawozów, a tym samym realnego współdecydowania o jego kształcie. Członkostwo w organizacji to również okazja do czynnej współpracy z zrzeszonymi firmami i umacniania pozycji Grupy Azoty jako lidera branży.