Kulik: Grupa Azoty w strukturach Fertilizers Europe

18 sierpnia 2015, 15:14 Chemia
Grupa Azoty

KOMENTARZ

Grzegorz Kulik

Rzecznik prasowy Grupy Azoty

Decyzją Walnego Zgromadzenia Fertilizers Europe Marek Kapłucha został mianowany na stanowisko wiceprezesa zarządu na kolejną, dwuletnią kadencję. Andrzej Skolmowski objął z kolei funkcję członka zarządu oraz przewodniczącego Komitetu Statystyk. 

Zjednoczony przemysł

Fertilizers Europe jest organizacją, zrzeszającą największe europejskie przedsiębiorstwa przemysłu nawozowo-chemicznego. Wśród członków FE znajdują się firmy z Polski, Grecji, Hiszpanii, Rumunii, Francji, Holandii, Norwegii, Niemiec, Czech, Belgii, Węgier, Austrii i Litwy. Przedsiębiorstwa działające w ramach Stowarzyszenia to najwięksi producenci i dystrybutorzy nawozów azotowych, fosforowych i potasowych w Unii Europejskiej. Organizacja składa się z czterech komitetów: Rolnictwa, Technicznego, Handlu i Ekonomii oraz Statystyk.

Rolą Komitetu Rolnictwa jest m.in. promocja roli stosowania nawozów w europejskiej agrokulturze. Komitet Techniczny obejmuje swoimi działaniami tematy bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska. Do zadań Komitetu Handlu i Ekonomii należą działania, mające na celu zapewnienie uczciwego i wolnego handlu wśród krajów Unii Europejskiej i na rynku światowym. Komitet Statystyk zajmuje się natomiast dostarczaniem zrzeszonym firmom aktualnych danych, dotyczących rynku europejskiego.

Cele Fertilizers Europe

Wśród nadrzędnych celów organizacji jest edukacja, analiza i poszukiwanie możliwości rozwiązywania problemów związanych z produkcją i stosowaniem nawozów. FE dba również o to, aby wytwarzane produkty były ekologiczne i miały dodatni wpływ na jakość upraw. Jednym ze sposobów realizacji tych założeń, jest wdrażanie wśród członków programu „Opieka nad produktem”.

Organizacja pełni także istotną rolę w nadzorowaniu funkcjonowania całego unijnego rynku nawozowego, jak również odpowiada za komunikację z pozostałymi podmiotami, czy też instytucjami międzynarodowymi.

Korzyści dla Polski

Nasza współpraca z organizacją przynosi wymierne korzyści nie tylko dla Grupy Azoty, ale przede wszystkim dla polskiego przemysłu nawozowo-chemicznego. Marek Kapłucha, jako wiceprezes zarządu Fertilizers Europe, ma możliwość zabierania istotnego głosu w zagadnieniach dotyczących europejskiego rynku nawozów, a tym samym realnego współdecydowania o jego kształcie. Członkostwo w organizacji to również okazja do czynnej współpracy z zrzeszonymi firmami i umacniania pozycji Grupy Azoty jako lidera branży.