Kupiec: Udział biometanu w polityce energetycznej Niemiec i Danii