font_preload
PL / EN
Energetyka Gaz 28 listopada, 2013 godz. 13:24   
KOMENTUJE: Jerzy Kurella

Kurella: Przemysłowe wydobycie gazu łupkowego to więcej kapitału w UE

Jerzy Kurella

„Gaz łupkowy szansą na wzrost konkurencyjności przemysłu europejskiego. Co jest potrzebne do opracowania europejskiej strategii gazu łupkowego?” – to temat debaty zorganizowanej przez PGNiG, która odbyła się 26 listopada br. w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Debata zorganizowana została pod auspicjami European Energy Forum (EEF) – organizacji powstałej z inicjatywy członków Parlamentu Europejskiego – której celem jest ułatwianie dialogu pomiędzy interesariuszami unijnej polityki energetycznej (politycy, uczestnicy rynku, naukowcy).
Moderatorem debaty był Poseł Jerzy Buzek. Tematem przewodnim były m.in. zagadnienia związane z rosnącymi cenami energii i ich wpływem na konkurencyjność europejskiego przemysłu oraz tego jakie korzyści związane są z wydobyciem gazu z łupków. Po przedstawieniu głównych założeń przez prelegentów, odbyła się dyskusja, w gronie członków PE, przedstawicieli Komisji Europejskiej, organizacji branżowych oraz pozostałych uczestników rynku.

Witając gości p.o. Prezesa Zarządu PGNiG Jerzy Kurella powiedział: „Wydobycie gazu z łupków może bardzo pozytywnie wpłynąć na rozwój gospodarek krajów Unii Europejskiej, zapewniając im dynamiczny rozwój. Wśród tych krajów jest także Polska. Przemysłowe wydobycie gazu łupkowego oznacza, że w UE zostanie więcej kapitału, co będzie stymulowało wzrost gospodarczy krajów unijnych i całej Unii Europejskiej.”

W debacie wielokrotnie punktem odniesienia było porównanie konkurencyjności Unijnej gospodarki z pozostałymi światowymi gospodarkami, głównie USA.

Roland Festor, Przedstawiciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Ropy i Gazu, przedstawił główne założenia opublikowanego dzień wcześniej, przez firmę konsultingową Poyry, raportu nt. makroekonomicznych korzyści wydobycia gazu z łupków w Europie. Z raportu wynika, że europejski boom łupkowy mógłby przyczynić się do stworzenia miliona miejsc pracy w UE, zwiększenia konkurencyjności przemysłu i zmniejszenia uzależnienia od importu surowca. Ponadto w okresie 2020-2050 produkcja gazu z łupków może dodać łącznie od 1.7 triliona do 3,8 triliona euro dla europejskiej gospodarki.

Wśród pozostałych prelegentów była Andrea Strachinescu – przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Energii w Komisji Europejskiej oraz przedstawiciel środowiska akademickiego, Profesor Alan Riley.

Debatę zakończyła dyskusja w gronie członków Parlamentu Europejskiego, przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz uczestników rynku.