Kurtyka: Polska wniosła istotny wkład w kształtowanie globalnej polityki klimatycznej

24 kwietnia 2019, 10:33 Energetyka
kurtyka
Michał Kurtyka / fot. Ministerstwo Energii

– Polska chce również zmieniać swoją energetykę tak, aby koszty transformacji były jak najmniejsze dla obywateli – stwierdził podczas 29. edycji konferencji EuroPower Michał Kurtyka, wiceminister środowiska. BiznesAlert.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

– W ciągu ostatnich lat Polska wniosła duży wkład w międzynarodową oraz regionalną agendę energetyczną i klimatyczną. W wymiarze międzynarodowym zorganizowaliśmy COP 24, który był ogromnym sukcesem, osiągniętym pod auspicjami polskiej prezydencji. Od 2021 roku będziemy mieli globalne reguły polityki klimatycznej, które zastąpią Protokół z Kioto – powiedział dodając, że wszyscy będą działać na tych samych zasadach, w ramach jednego systemu.

W trakcie wystąpienia wspomniał również o realizowanych przez Polskę projektach dywersyfikacji źródeł dostaw surowców energetycznych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. Wymienił wśród niech projekt Baltic Pipe, rozbudowę połączeń gazowych ze Słowacją, Litwą, Ukrainą oraz Czechami, synchronizację systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej. – Dzielimy się naszą dywersyfikacją i naszymi działaniami z regionem – mówił wiceminister Kurtyka.

Zwrócił również uwagę na transformację polskiego sektora energetycznego. – Powstał szereg dokumentów, które pozwalają nam myśleć o przyszłej ewolucji energetyki nie tylko w kontekście zagrożeń, ale głównie szans na zmiany – podkreślił, wskazując jednocześnie, że dostrzega potencjał w rozwoju elektromobilności, energetyki rozproszonej czy magazynowaniu energii. Zaznaczył jednak, że transformacja energetyczna będzie miała swój koszt. – Nie ma wątpliwości, że będzie to kosztowny proces i będzie on wiązał się z obciążeniami. Wielkim wyzwaniem będzie przeprowadzenie transformacji w sprawiedliwy sposób tak, aby jej koszty były jak najmniej odczuwalne dla społeczeństwa – mówił gość konferencji.