Kurtyka: Porozumienie Orlenu na Litwie otwiera nowy rozdział relacji

30 czerwca 2017, 07:30 Energetyka

– Porozumienie pomiędzy Orlen Lietuva i Kolejami Litewskimi kończy wieloletnie spory i tym samym otwiera nowy rozdział w relacjach polsko-litewskich – mówi wiceminister energii Michał Kurtyka.

Fot.: Ministerstwo Energii, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii Michał Kurtyka

Zawarty kompromis przewiduje równy podział wzajemnych roszczeń, wynikających ze sporu o stosowanie opłaty infrastrukturalnej. Wypracowane zostało także porozumienie dotyczące wysokości taryf i wzajemnych zobowiązań, które obie strony uznały za konkurencyjne i korzystne biznesowo. Ustalony został również sposób stosowania opłaty infrastrukturalnej.

Zarówno PKN Orlen jak i Koleje Litewskie zobowiązały się do zakończenia sporów sądowych dotyczących spraw, które są elementem porozumienia i nie angażowania się w postępowania w tym zakresie w przyszłości.

Do rozstrzygnięcia pozostaje kwestia odbudowy odcinka torów do Renge, rozebranego w 2008 r. Kwestia ta nie była przedmiotem negocjacji, ze względu na toczące się w Brukseli postępowanie.

W podpisaniu porozumienia wzięli udział prezes Zarządu PKN Orlen Wojciech Jasiński, Premier Litwy Saulius Skvernelis oraz litewski Minister Transportu Rokas Masiulis.

Ministerstwo Energii

Jakóbik: Krok naprzód Orlenu na Litwie. Przed nim kolejne wyzwanie