Kuś: Kolejny krok na drodze do liberalizacji rynku gazu

1 sierpnia 2014, 13:31 Energetyka
Grzegorz Kuś 1

Nowa spółka z Grupy Kapitałowej PGNiG, rozpoczęła 1 sierpnia 2014 roku dostarczanie gazu do 6,5 mln klientów w Polsce. Dotychczas byli oni obsługiwani przez PGNiG SA, dominującą spółkę Grupy – podaje PGNiG. Powołanie nowej spółki komentuje przedstawiciel PwC, Grzegorz Kuś.

– Pomysł powołania spółki obrotu detalicznego, wzorem elektroenergetyki, mógł zostać zrealizowany kilka lat temu. Obecny ruch został wymuszony przez regulacje prawne, w szczególności związane z tzw. obligiem giełdowym. Niemniej, powołanie PGNiG Obrót Detaliczny jest posunięciem w dobrą stronę zarówno z perspektywy klientów detalicznych, budowania ładu korporacyjnego w Grupie PGNiG jak i liberalizacji rynku gazu – mówi portalowi BiznesAlert.pl Grzegorz Kuś z PwC.

– Klienci detaliczni zyskają spółkę, dla której będą głównym źródłem utrzymania, więc mogą oczekiwać jeszcze wyższych standardów obsługi niż dotychczas. Ponadto, PGNiG Obrót Detaliczny kupując surowiec na rynku hurtowym, oczywiście w zależności od notowań na giełdach gazu i strategii zakupowej, może potencjalnie doprowadzić do obniżki cen gazu dla swoich klientów. W skali całej Grupy PGNiG łatwiejsze będzie także zrealizowanie obliga giełdowego, gdyż PGNiG będzie dostarczał na TGE większe wolumeny gazu. W konsekwencji dalej powinna postępować liberalizacja rynku gazu w Polsce – ocenia specjalista.