W kwietniu wzrosła produkcja energii elektrycznej

16 maja 2019, 09:30 Alert
energia kabel pylon energetyka

Produkcja energii elektrycznej w Polsce w kwietniu wyniosła 12.535 GWh, co oznacza wzrost o 0,75 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego – wynika z danych PSE.

W okresie styczeń-kwiecień produkcja wyniosła 55.247 GWh, co oznacza spadek o 1,3 proc. rdr.
W kwietniu zużycie energii w Polsce wyniosło 13.426 GWh energii elektrycznej, tj. o 1,97 proc. więcej rdr. W okresie styczeń-kwiecień zużycie wyniosło 57.889 GWh, co oznacza spadek o 0,63 proc. rdr.
Lp. Wyszczególnienie Kwiecień Narastająco od stycznia do kwietnia
2018 r.
[GWh]
2019 r.
[GWh]
Dynamika
[(b-a)/a*100]
[%]
2018 r.
[GWh]
2019 r.
[GWh]
Dynamika
[(e-d)/d*100]
[%]
[a] [b] [c] [d] [e] [f]
1. Produkcja ogółem (1.1+1.2+1.3+1.4) 12 442 12 535 0,75 55 977 55 247 -1,3
1.1 Elektrownie zawodowe 10 461 10 528 0,64 47 956 45 698 -4,71
1.1.1 El. zawodowe wodne 262 238 -9,08 1 043 1 012 -3
1.1.2 El. zawodowe cieplne 10 199 10 290 0,89 46 912 44 686 -4,75
1.1.2.1 na węglu kamiennym 5 708 5 984 4,84 27 547 26 552 -3,61
1.1.2.2 na węglu brunatnym 3 768 3 190 -15,35 16 045 14 203 -11,48
1.1.2.3 gazowe 724 1 116 54,23 3 321 3 932 18,39
1.2 El. inne odnawialne 25 40 64,05 98 146 49,02
1.3 El. wiatrowe 1 203 1 125 -6,43 4 371 5 778 32,18
1.4 Elektrownie przemysłowe 753 842 11,74 3 553 3 625 2,05
2. Saldo wymiany zagranicznej 724 891 23,01 2 278 2 642 15,99
3. Krajowe zużycie energii elektrycznej 13 166 13 426 1,97 58 255 57 889 -0,63
CIRE.pl/PSE/Polska Agencja Prasowa