„Laury prosumenta 2015” rozdane

12 maja 2015, 17:00 Alert
Turbiny wiatrowe w Austrii Turbiny wiatrowe w Austrii

(Instytut Energetyki Odnawialnej)

W historycznym  momencie wprowadzenia po raz pierwszy w Polsce ustawą o odnawialnych źródłach energii taryf gwarantowanych na energię z domowych mikroelektrowni oraz powszechnego poczucia dokonanego przełomu w energetyce odnawialnej, po raz pierwszy wyróżnione zostały osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju energetyki obywatelskiej w formie specjalnego tytułu – „Laur prosumenta ‘2015”. Nagroda została utworzona z inicjatywy  Instytutu Energetyki Odnawialnej, a wyróżnienia  zostały przyznane podczas  VIII Forum Energetyki Prosumenckiej www.forum.ieo.pl , które odbywa  się w dniach 12-13  maja w Warszawie.

Tegorocznemu, VIII Forum Energetyki Prosumenckiej, towarzyszyła ceremonia wręczenia nagród – Laurów Prosumenta ‘2015 – ustanowionych w celu uhonorowania wyjątkowych dokonań oraz działań na rzecz kształtowania prawa, podstaw naukowych i świadomości obywatelskiej w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej opartej o lokalną mikrogenerację energii, energetykę prosumencką i obywatelską. Tytuł „Laur prosumenta” to nagroda unikalna, przyznawana osobom nieprzeciętnym, osobom, które przyczyniły się do łamania barier i otwarcia drogi do powszechnej, masowej energetyki obywatelskiej.

W otwarciu Forum i ceremonii wręczenia nagród udział wzięli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec Rolf Nikel oraz prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO), Grzegorz Wiśniewski. Dyplomy oraz Laury zostały wręczone laureatom podczas uroczystości w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. Nagrody wręczono w trzech kategoriach polityk,  dziennikarz oraz całokształt dokonań – autorytet.

Laur prosumenta w kategorii całokształt dokonań – autorytet trafił na ręce najbardziej uznanego polskiego ekologa, naukowca i działacza społecznego, autora wielu publikacji i książek poświęconych tematyce ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju prof. Macieja Nowickiego –osoby mądrej, odważnej i profesjonalnej w wieloletnich działaniach na rzecz energetyki obywatelskiej oraz całego sektora odnawialnych źródeł energii. Swoim niekwestionowanym autorytetem wspierał ustanowienie programu dotacji „Prosument” w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz bronił zasadności wprowadzenia w Polsce taryf gwarantowanych. Profesor jest laureatem wielu innych krajowych i międzynarodowych nagród m.in. nagrody Der Deutsche Umweltpreis, tzw. Ekologicznego Nobla. Prof. Maciej Nowicki był dwukrotnym Ministrem Środowiska, pełnił także funkcje wiceprzewodniczącego Komisji ONZ ds. Zrównoważonego Rozwoju w Nowym Jorku, doradcy sekretarza generalnego OECD w Paryżu, przewodniczącego Ramowej Konwencji ds. Zmian Klimatu oraz gospodarza Konferencji Klimatycznej COP 14 w Poznaniu.

Laur prosumenta w kategorii dziennikarz przyznano redaktor Ewie Podolskiej  za działania na rzecz promocji energetyki prosumenckiej oraz za wkład w upowszechnieniu idei  energetyki obywatelskiej. Prowadziła cykl autorskich audycji wyjaśniających znaczenie wprowadzenia tzw. poprawki prosumenckiej – taryf gwarantowanych – do dostawy o odnawialnych źródłach energii.  Redaktor Ewa Podolska studiowała automatykę na Politechnice Śląskiej, fizykę i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła polsko-francuską szkołę dziennikarską przy Uniwersytecie Warszawskim.  Uzyskała dyplom na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego  badając wpływ audycji radiowych na zmianę postaw społecznych. Przez 5 lat jako korespondent radiowy mieszkała w Paryżu. Współpracowała z kilkunastoma rozgłośniami radiowymi. W momencie powstawania INFORADIA rozpoczęła pracę w sekcji polskiej BBC jako asystent i reporter. W radiu TOK FM od 4 lat przygotowuje i prowadzi cykle programów audycje.tokfm.pl, min. „Zielono mi”, w których przedstawia i omawia z zaproszonymi gośćmi aktualne tematy z zakresu energetyki odnawialnej.

Laur prosumenta w kluczowej kategorii polityk otrzymał poseł Artur Bramora za urzeczywistnienie idei  energetyki obywatelskiej i przełomowy wkład w tworzenie prawa dla wszystkich obywateli, firm i organizacji pragnących zostać prosumentami i producentami energii w mikroinstalacjach odnawialnych źródeł energii. Poseł Artur Bramora podjął skuteczne działania  służące  przełamaniu impasu i odblokowaniu największych barier na rzecz energetyki prosumenckiej w Polsce. Zgłoszenie w Sejmie przez Laureata tzw. poprawki prosumenckiej do ustawy o odnawialnych źródłach energii i aktywne, ponadpartyjne  działania parlamentarne posła Artura Bramory uzyskały szerokie poparcie i w efekcie doprowadziły do ustawowego wprowadzenia w Polsce taryf gwarantowanych  (FiT)  dla mikroprosumentów. Odważne i mądre działania Laureata zjednoczyły różne środowiska i ruch energetyki obywatelskiej, a sama poprawka prosumencka w świadomości społecznej powszechnie związana została z nazwiskiem posła Bramory.

Nagroda Laur prosumenta będzie przyznawana w każdym roku. Laureaci pierwszej edycji tytułu Laur prosumenta weszli w skład  Kapituły.  Kolejne tytuły w następnych latach będą wręczane również podczas Forum Energetyki Prosumenckiej.