Lewiatan: Ustawa o cenach energii już negatywnie wpływa na rynek

28 stycznia 2019, 14:33 Energetyka
energia elektryczna energetyka żarówka

Po pierwszych trzech tygodniach obowiązywania ustawy o cenach energii już widać, że jej negatywne skutki odczują odbiorcy i firmy sprzedające energię elektryczną – sygnalizuje Konfederacja Lewiatan. W jej ocenie nowe przepisy ograniczą konkurencję na rynku sprzedaży energii elektrycznej i zagrażają funkcjonowaniu części niezależnych sprzedawców.

W ocenie Lewiatana ustawa o cenach energii w sposób nieuzasadniony wspiera wytwarzanie oparte o paliwa kopalne, gdyż sztucznie podwyższa jego konkurencyjność wobec technologii nisko- bądź zeroemisyjnych. Konfederacja uważa, ze jest do działanie szkodliwe dla gospodarki w dłuższej perspektywie.

Eksperci Lewiatana zwracają też uwagę, że nowe przepisy niwelują wysiłek polskich przedsiębiorstw w zakresie podwyższenia efektywności energetycznej – rozliczanych w formule ESCO – finansowania inwestycji z oszczędności. W sytuacji zamrożenia, czy administracyjnego obniżenia cen, podważona jest formuła takiego finansowania inwestycji oraz prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa zajmujące się taką działalnością. Nowe przepisy już powodują ograniczenie inwestycji w nisko – i zeroemisyjne wytwarzanie energii elektrycznej, zarówno przez przedsiębiorców jak i konsumentów.

Jak zauważają eksperci Lewiatan w drugiej połowie 2018 roku pojawiło się na rynku bardzo wiele nowych ofert w zakresie wytwarzania zeroemisyjnego, gdyż wyższy poziom cen energii na rynku hurtowym sprawił, że te inwestycje stały się bardziej atrakcyjne. Natomiast wprowadzone rozwiązania w znaczący sposób wpłyną na ograniczenie działań pro efektywnościowych, stymulujących działania nastawione na optymalizację wykorzystania i zużycia energii elektrycznej. W ocenie Konfederacji środki, przeznaczone na rekompensaty mogłyby poprawić efektowność energetyczną i optymalizację zużycia energii przez odbiorców końcowych, a w rezultacie przynieść dla tych odbiorców obniżenie zużycia energii i w konsekwencji redukcję rachunków za zużycie tej energii. Jak podkreśla Lewiatan wprowadzenie nowych regulacji znacząco zmniejsza zaufanie przedsiębiorstw energetycznych do funkcjonowania zliberalizowanego rynku energii. Interwencja w system kształtowania cen energii oznacza spadek przewidywalności i wiąże się z utratą zaufania dla rozwiązań rynkowych.

Według ekspertów Lewiatana wprowadzone rozwiązania nie wskazują na systemowe podejście rządu i regulatora do problemu cen energii w przyszłości. Przewidują oni jednocześnie, że w warunkach Polski wzrost cen będzie narastał, a sztuczne ich utrzymanie dla odbiorców końcowych w 2019 roku będzie prowadzić do przesunięcia tego wzrostu w kolejnych latach.

– Rekompensaty obciążają budżet państwa i trudno wyobrazić sobie wprowadzenie ich jako element stały w kolejnych latach – uważają eksperci Lewiatana.

Konfederacja zwraca też uwagę na niedoszacowanie skutków wprowadzenia ustawy dla spółek sprzedających energię do odbiorców. Według publicznych deklaracji przedstawicieli rządu i uzasadnienia ustawy kwota rekompensat powinna wynieść około 4 miliardów złotych. Tymczasem według szacunków Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki (ZPPE), członek Konfederacji Lewiatan, kwota rekompensat może przekroczyć kwotę 13 miliardów złotych, co wynika ze wzrostu kosztu zakupu o około 100 zł/MWh dla odbiorców TPA i około 70 zł/MWh dla odbiorców z grupy gospodarstw domowych.

CIRE.pl