Libicki: Proces Wilka powinien być bacznie obserwowany

18 lutego 2014, 09:28 Koleje
Jan Filip Libicki

Na swoim blogu poseł PO Jan Filip Libicki publikuje list do senatora PiS Stanisława Koguta, dotyczący monitorowania sprawy zwolnionego dyscyplinarnie szefa „Solidarności” w zakładzie Południowym PKP CARGO, Józefa Wilka.

– Po przeprowadzonej w lipcu 2013 roku kontroli PKP CARGO zdecydowała się bowiem zwolnić go na podstawie artykułu 52 Kodeksu Pracy. Kontrola ta – zdaniem tej Spółki – wykazała między innymi fałszowanie przez pana Wilka kart pracy poświadczających jego rzekomą obecność w pracy, co skutkowało choćby tym, że na trasach rzekomo przezeń obsługiwanych jeździła niepełna obsada a on pobierał za ten czas wynagrodzenie za pracę. Wnioski z tejże kontroli sprowadziły się między innymi do stwierdzenia dopuszczania się przez niego oszustwa, poświadczenia nieprawdy odnośnie czasu pracy, wymuszania pracy w godzinach nadliczbowych pomimo przebywania na etacie związkowym, wyłudzenia nienależnego wynagrodzenia i możliwości sprowadzenia niebezpieczeństwa w ruchu lądowym – przypomina Libicki.

Jak podkreśla polityk, zarzuty stawiane Józefowi Wilkowi są zarzutami bardzo często padającymi pod adresem rozlicznych organizacji związkowych. Dlatego też proces ten – w jego przekonaniu – powinien być procesem uważnie obserwowanym i wyjaśnić wszystkie, pojawiające się w jego trakcie wątpliwości.

– Proszę cię o monitoring tego procesu w sposób szczególny także, jako wybitnego działacza i senatora Prawa i Sprawiedliwości. To PiS bowiem wielokrotnie wskazywał na rozliczne koterie, które paraliżują działanie wymiaru sprawiedliwości zwłaszcza w sytuacji, w której jakaś sprawa dotyczy osoby w danej społeczności wpływowej prominentnej. Osobą taką na Sądecczyźnie – o ile zdołałem się zorientować – jest właśnie pan Józef Wilk. Wierzę, że jako działacz partii Jarosława Kaczyńskiego dołożysz wszelkich starań, aby właśnie w tej sprawie odsunąć jak najdalej nawet najmniejsze tego typu podejrzenia. Dlatego też czymś naturalnym wydaje mi się właśnie mój apel o tego typu monitoring – apeluje do senatora poseł PO.

Źródło: Blog Jana Filipa Libickiego