Liderzy branży jądrowej w Warszawie. ERMSAR 2017

25 maja 2017, 14:00 Atom
atom energetyka jądrowa

– Polska po raz pierwszy była organizatorem międzynarodowej konferencji ERMSAR (European Review Meeting on Severe Accident Research). Po raz ósmy specjaliści z tego wąskiego obszaru nauki i badań spotkali się aby dzielić się wiedzą i doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa w atomistyce – pisze Agata Rzędowska, redaktor BiznesAlert.pl.

W trakcie konferencji pokazano 70 prezentacji skoncentrowanych wokół dwóch obszarów: „In-vessel corium and debris coolability” i „Ex-vessel corium interactions and coolability”. Polska dołączyła do elitarnego grona organizatorów konferencji ERMSAR po Francji, Niemczech – organizatorach z największym doświadczeniem oraz Bułgarii i Włoszech – będących gospodarzami pojedynczych wydarzeń. Kiedy dwa lata temu podczas siódmej konferencji zaproponowano aby to Polska ekipa zorganizowała ósme spotkanie, jak mówią organizatorzy, było to odebrane jako konsekwencja bliskiej i dobrej współpracy między ośrodkami we Francji i ukłon w kierunku naszych specjalistów.

Ponieważ badania nad reaktorami i wypracowywanie schematów działania w sytuacjach awarii a także niwelowanie skutków awarii są badaniami prowadzonymi w międzynarodowych zespołach wymagają czasu. Dlatego spotkania odbywają się co dwa lata. Każdy eksperyment jest poddawany jest wnikliwej analizie można więc powiedzieć, że nie widać dynamiki w tym obszarze. Jednak jak zauważyli organizatorzy spotkania, dynamika jest i jak widać po ilości prezentacji i sesji plakatowych wiele się w tym obszarze dzieje.

Konferencja jest miejscem gdzie można się trochę wynikami badań „chwalić”. Na to by solidnie przygotować prezentowany materiał jest czas, przygotowanie programu i prelekcji trwa około roku.

Czy Polska jest gotowa na energetykę jądrową? Zdecydowanie tak. Ilość publikacji branżowych ukazujących się rokrocznie pokazuje, że mamy kadry zarówno w Polsce jak i za jej granicami. Aktywne działania podejmowane przez Państwową Agencję Atomistyki, silne środowiska skupione wokół Politechniki i zaangażowanie Centrum Informatycznego Świerk dają pewność, że rozpoczęcie prac nad energetyką jądrową w Polsce ma sens i co najważniejsze są odpowiednio przygotowane na tę ewentualność kadry.

Wśród prelegentów i uczestników ERMSAR byli przedstawiciele takich krajów jak: Chiny, Czechy, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Węgry, Belgia, Południowa Korea, Indie, Szwajcaria, Finlandia.

Wysoki poziom merytoryczny został doceniony przez uczestników, rozmowy kuluarowe na temat zastosowanych technik i sposobów prezentacji wypełniały lobby w czasie przerw.

Z perspektywy Polski to wydarzenie pokazało, że najmłodsze pokolenie naukowców i pracowników np. Narodowego Centrum Badań Jądrowych ma już osiągnięcia, ale i wsparcie „starszych” bardziej doświadczonych kolegów. Mamy też zapewniony dostęp do wiedzy i doświadczenia ośrodków działających na całym świcie. Kwestie bezpieczeństwa i odpowiednie postępowania z rdzeniem jądrowym w czasie awarii a przede wszystkim zapobieganie im jest kwestią, której międzynarodowe środowiska naukowe poświęcają wiele uwagi.

ERMSAR 2017 odbyło się pod patronatem NUGENIA międzynarodowej organizacji powołanej by wspierać energetykę jądrową, działającą w Belgii od 2011 roku oraz Narodowego Centrum Badań Jądrowych.