W lipcu odnotowano mniejsze zużycie energii elektrycznej

18 sierpnia 2016, 09:30 Alert
Majatek_sieciowy_26

Zużycie energii elektrycznej w Polsce w lipcu wyniosło 13.130 GWh, co oznacza, że spadło o 0,47 proc. rdr – wynika z danych PSE.

W okresie styczeń-lipiec zużycie wyniosło 94.763 GWh, co oznacza wzrost o 1,78 proc.W lipcu wyprodukowano w Polsce 12.914 GWh energii elektrycznej, tj. o 2,65 proc. mniej rdr. W okresie styczeń-lipiec wyprodukowano 92.620 GWh energii, o 0,19 proc. mniej rdr.

Lp. Wyszczególnienie Lipiec Narastająco od stycznia do lipca
2015 r.
[GWh]
2016 r.
[GWh]
Dynamika
[(b-a)/a*100]
[%]
2015 r.
[GWh]
2016 r.
[GWh]
Dynamika
[(e-d)/d*100]
[%]
[a] [b] [c] [d] [e] [f]
1. Produkcja ogółem (1.1+1.2+1.3+1.4) 13 266 12 914 -2,65 92 793 92 620 -0,19
1.1 Elektrownie zawodowe 11 899 11 490 -3,44 81 772 80 584 -1,45
1.1.1 El. zawodowe wodne 138 152 9,85 1 501 1 432 -4,54
1.1.2 El. zawodowe cieplne 11 761 11 338 -3,6 80 271 79 152 -1,39
1.1.2.1 – na węglu kamiennym 6 733 6 325 -6,05 46 243 47 117 1,89
1.1.2.2 – na węglu brunatnym 4 881 4 716 -3,39 31 657 28 826 -8,94
1.1.2.3 – gazowe 147 297 101,98 2 371 3 209 35,32
1.2 El. inne odnawialne 6 12 100 42 85 99,53
1.3 El. wiatrowe 676 663 -1,89 5 355 6 169 15,21
1.4 Elektrownie przemysłowe 685 748 9,33 5 624 5 782 2,8
2. Saldo wymiany zagranicznej -75 216 309 2 143 593,34
3. Krajowe zużycie energii elektrycznej 13 192 13 130 -0,47 93 102 94 763 1,78

 

Polska Agencja Prasowa/CIRE.pl