Litwa opracowała plan synchronizacji sieci

2 sierpnia 2019, 12:30 Alert

Ministerstwo energetyki Litwy opracowało plan działań i środków, mających na celu przeprowadzenie procesu synchronizacji sieci elektroenergetycznych państw bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej. To jeden z wymogów ustawy synchronizacji przyjętej w czerwcu przez litewski parlament.

Linie wysokiego napięcia. Fot. Wikimedia Commons
Linie wysokiego napięcia. Fot. Wikimedia Commons

– Plan zapewni sprawne, odpowiedzialne i terminowe wykonanie wszystkich prac, tak aby system elektroenergetyczny Litwy był przygotowany do pracy w warunkach synchronizacji z systemem Europy kontynentalnej – stwierdził Žygimantas Vaičiūnas, litewski minister energetyki.

Jedną z najważniejszych części planu jest przygotowanie odpowiedniej infrastruktury przesyłowej. Wskazano w nim najważniejsze inwestycje oraz terminy uruchomienia: rozbudowę połączenia LitPol Link, ułożenie kabla morskiego Harmony Link, optymalizacja sieci przesyłowej w północno-wschodniej części Litwy oraz pozostałe prace związane z usprawnieniem pracy sieci. W dokumencie zawarto również środki, które pozwolą zrealizować warunki synchronizacji zatwierdzonych w maju przez Europejską Sieć Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (ENTSO-E).

Do 2021 roku operatorzy sieci elektroenergetycznych Litwy, Polski i Szwecji powinni porozumieć się co do współpracy w przypadku pracy systemu w trybie izolowanym. Z kolei do 2024 roku operatorzy na Litwie, Łotwie i w Estonii powinni stworzyć wspólny podmiot do zarządzania sieciami.

Nadzór nad realizacją planu będzie sprawowało litewskie ministerstwo energetyki. Jego wdrażanie ma odbywać się we współpracy z państwami bałtyckimi, państwami Europy Północnej oraz Komisją Europejską.

Litwa, Łotwa i Estonia chcą zakończyć proces synchronizacji do 2025 roku. Zgodnie z przyjętym scenariuszem zostanie ona przeprowadzona przy wykorzystaniu istniejącego połączenia LitPol Link oraz nowego kabla morskiego między Polską a Litwą, czyli Harmony Link.

Delfi/Piotr Stępiński

Minister energetyki Litwy dla BA24: Harmony Link jest bezpieczny (ROZMOWA)