Litwini kupili projekt farmy wiatrowej w Polsce

28 maja 2019, 09:15 Alert
OZE wiatrak
fot. VSB

Lietuvos Energija Renewables, spółka z grupy Lietuvos Energija, zawarła umowę nabycia w Polsce projektu farmy wiatrowej Pomerania o całkowitej mocy 94 megawatów (MW). Lietuvos Energija planuje zakończyć budowę jednej z największych nowych lądowych farm wiatrowych w Polsce przed 2021 rokiem. Na inwestycję oraz rozwój projektu spółka przeznaczy łączną kwotę 127 milionów euro.

Umowa dotycząca nabycia projektu została zawarta z hiszpańską spółką IGE, której właścicielem jest fundusz działający w obszarze inwestycji z zakresu ochrony środowiska. Rozpoczęcie budowy jest planowane na II kwartał 2019 r., natomiast działalność powinna rozpocząć się w 2021 r.

W listopadzie ubiegłego roku, Farma Wiatrowa Pomerania uczestniczyła w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z instalacji OZE organizowanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Aukcja zakończona została przyznaniem 15-letniej stałej ceny 214,98 MWh/zł (50 MWh/Eur).

„Budowanie potencjału i kompetencji w zakresie energii odnawialnej stanowi jeden z filarów strategii LE 2030. Planujemy zwiększyć moce produkcyjne w zakresie „zielonej energii“, w krajach bałtyckich i Polsce do 400 MW do 2020 r. oraz do 3 GW do 2030 r. w ujęciu globalnym. Farma Wiatrowa Pomerania wniesie istotny wkład w polski rynek energii odnawialnej. Polska stanowi jeden z naszych kluczowych rynków strategicznych – Lietuvos Energija utworzyła już spółkę GetOn Energy Sp. z o.o., zajmującą się hurtowym obrotem energią w Polsce, a obecnie poszukuje możliwości rozwoju, które mogą zapewnić synergię pomiędzy produkcją energii a działalnością związaną z obrotem”, mówi Dominykas Tučkus, członek Zarządu i dyrektor ds. infrastruktury i rozwoju (Director of Infrastructure and Development) w Lietuvos Energija.

Według niego, projekt Farmy Wiatrowej Pomerania został wybrany w wyniku oceny obiecujących warunków naturalnych w regionie i doświadczenia posiadanego przez wybraną spółkę partnerską. Grupa Lietuvos Energija posiada już 4 farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej 76 MW.

Umowy z głównymi wykonawcami i dostawcami, niezbędne do rozpoczęcia procesu budowy Farmy Wiatrowej Pomerania zostały już zawarte. W sumie projekt będzie składać się 29 turbin wiatrowych.
„Budowa oraz późniejsza eksploatacja Farmy Wiatrowej Pomerania przyczyni się do rozwoju regionu m.in. dzięki utworzeniu nowych miejsc pracy, zwiększeniu dochodów lokalnego samorządu przez wypełnienie przez inwestora nałożonych zobowiązań podatkowych jak również poprzez promowanie „zielonego“, zero-emisyjnego rozwiązania energetycznego, które pomoże w utrzymaniu lokalnego środowiska naturalnego w stanie nienaruszonym”, mówi Diana Kazakevič, Szefowa Regionu (Head of Region) na Polskę w Lietuvos Energija.

Do 2030 r. Lietuvos Energija planuje zainwestować do 3 mld EUR na rozwój energetyki odnawialnej.

Lietuvos Energija Renewables

Stępiński: Litwa chce skorzystać na przecenie OZE w Polsce