LNG nie jest paliwem przyszłości, tylko już teraźniejszości (RELACJA)

Porozumienie paryskie w sprawie zmian klimatu z grudnia 2015 r. określa praktyczne sposoby rozwiązania jednego z najtrudniejszych problemów dotykających współczesne społeczeństwo: jakości powietrza. Celem porozumienia jest utrzymanie wzrostu średniej temperatury globalnej znacznie poniżej 2°C względem poziomu sprzed epoki przemysłowej oraz dążenie do ograniczenia tego wzrostu do 1,5°C. Sygnatariusze porozumienia paryskiego wzywają do jak najszybszego osiągnięcia … Czytaj dalej LNG nie jest paliwem przyszłości, tylko już teraźniejszości (RELACJA)