Gas-Trading: Czy LNG będzie narzędziem transformacji energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej?

22 grudnia 2020, 07:30 Energetyka
stacja regazyfikacji LNG, Gas-Trading

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej może wydawać się dziś radykalna dla wielu gospodarek europejskich. Jednak sektor nowych technologii w energetyce pozwala dotrzymać kroku w procesie transformacji. Do 2040 roku Polska posiada określony plan, który zakłada nie tylko rozwój odnawialnych źródeł energii, ale przede wszystkim odejście od nierentownego już węgla i inwestycje w paliwo przejściowe, czyli m.in. skroplony gaz ziemny (LNG), który doprowadzi kraj do stworzenia gospodarki niskoemisyjnej.

Nowy system energetyczny

Polskę czeka stworzenie nowego systemu energetycznego, opartego na początku o paliwa niskoemisyjne, a następnie zeroemisyjne źródła energii. W drodze do zielonej gospodarki czeka na nas kilka przystanków. Jednym z nich jest wyłączenie elektrowni opartych na węglu kamiennym, a następnym zwiększenie udziału gazu w miksie energetycznym. Rząd planuje przeprowadzić takie działania w oparciu o współpracę z różnymi podmiotami np. samorządami, instytucjami państwowymi i naukowymi. Główny udział w tym zakresie będą miały jednak spółki państwowe, do których należy m.in. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) ze swoją spółką córką Gas-Trading, realizującą od kilku lat projekty z zakresu transformacji energetycznej.

Uzgodnione przez Brukselę normy emisyjne stanowią duże wyzwanie dla Polski, dlatego należy bliżej przyjrzeć się sposobom, dzięki którym ten cel może być osiągnięty. Jedną z dróg jest inwestycja w gaz LNG, który jest dziś uważany za zielone paliwo. Skroplony gaz ziemny składa się w 95 procentach z metanu, co sprawia, że emituje znikomy ślad węglowy w porównaniu do tradycyjnych paliw kopalnych. Zatem dążenie do dywersyfikacji dostaw gazu, a tym samym zwiększenie jego udziału w miksie energetycznym wpływa pozytywnie na starania wprowadzenia gospodarki nisko-emisyjnej. Budowa nowych połączeń gazowych, zakontraktowane dostawy LNG i nowe sposoby dostaw przybliżają Polskę do bycia podmiotem, który nie tylko importuje, ale również ma możliwość budowy hubu gazowego pozwalającego na obrót paliwem na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej.

Działalność Gas-Trading wspiera Polskę w dążeniu do wypełnienia powyższych planów. Spółka jest wiodącą firmą transportową LNG, której cysterny pokonały już ponad 1 800 000 kilometrów na terenie całej Polski oraz w Europie. Spółka z roku na rok zwiększa swój udział na rynku LNG za sprawą inwestycji w nowe technologie. Zakupiono kilkanaście nowoczesnych cystern kriogenicznych, które zostały wyposażone w specjalistyczne przepływomierze oraz pompy kriogeniczne. W porcie w Gdyni i Szczecinie cysterny Gas-Trading. biorą udział w bunkrowaniach statków, prowadzone są także prace nad udziałem spółki w obszarze transportu intermodalnego. Droga do osiągnięcia zielonej gospodarki nie może obejść się bez inwestycji. Warto je przeprowadzać, choćby dlatego, że LNG stało się paliwem konkurencyjnym ekonomicznie w porównaniu do tradycyjnych paliw kopalnych, a wykluczenie węgla na rzecz gazu może okazać się najbardziej skuteczną metodą redukcji emisji.

Dzięki wybudowaniu Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2015 roku, Polska zdywersyfikowała kierunki dostaw surowca i uniezależniła się od gazu z Rosji. Obecnie Terminal jest w trakcie rozbudowy w celu zwiększenia mocy regazyfikacyjnych i dystrybucji gazu poprzez sieć przesyłową oraz transport kołowy. Program modernizacji obejmuje m.in. rozwój infrastruktury wykorzystywanej do bunkrowania statków oraz budowę instalacji przeładunku LNG na cysterny kolejowe i kontenery ISO. W tym zakresie Gas-Trading widzi szansę na poszerzenie swojej oferty i dotarcie do nowych klientów.

Stacja regazyfikacji LNG

Stacja regazyfikacji LNG Gas-Trading S.A.

Od momentu pojawienia się możliwości odbioru LNG w Terminalu, Gas-Trading wykorzystuje jego moc maksymalnie i szuka kolejnych sposobów na zwiększenie wolumenu odbieranego gazu. Spółka jest obecna w obszarze małego LNG od 2017 roku. Od tego momentu stała się liczącym  graczem na rynku i posiada swój wkład w tworzenie nowej ery polskiej energetyki gazowej. Jej nowy kształt został określony w Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku. Dokument ten nie wskazał ostatecznej daty eksploatacji węgla, ale podkreśla rolę gazu w całym procesie transformacji. Polska zdecydowała się na wykorzystanie gazu LNG w transformacji swojej gospodarki i tym samym wybrała ścieżkę, którą będzie podążać przez następne 20 lat i dłużej, na drodze ku neutralności emisyjnej.

Opracowała Gabriela Cydejko

Gazoport na LNG z USA dla PGNiG wyprzedza terminarz