Rys. 9 Ceny LNG w wybranych punktach, Źródło: Bloomberg

Rys. 9 Ceny LNG w wybranych punktach, Źródło: Bloomberg